Tilskudd gis kun til lag, foreninger eller næringsdrivende, ikke til privatpersoner uten organisasjonsnummer

Send en mail med ditt forslag til post@loten.kommune.no Illustrasjonsbilde

Godkjente forslag kan få kulturmidler på inntil 10.000 kr til gjennomføringen.

  • Mailen kan være kortfattet og vi trenger ikke budsjett
  • Vi kan gi dere råd om det som gjelder smittevern - dere trenger ikke å sjekke dette direkte med kommuneoverlege
  • Det er ingen spesiell søknadsfrist, forslagene behandles forløpende