Her finner du nasjonal veileder for frisørvirksomhet, kroppspleie etc

Krav i denne veilederen må følges og  det er arbeidsgiver som må foreta risikovurdering av farer og problemer som kan oppstå som følge av koronaviruset. Arbeidsgiver skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten kan evt kontaktes ved behov for bistand i arbeidet.

Det er leder for virksomheten har ansvar for at arbeidsplassen oppfyller kravene samt at alle ansatte er kjent med og følger smitteverntiltakene.


Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen ønsker å anbefale følgende som et tillegg til veilederen:

Som frisør står man over kunden, og ens egen «spyttsky» lander på kundens hode eller nakke. Begrens dialog til før og etter behandlingen så langt det lar seg gjøre, eller med avstand til hverandre under samtalen. I veilederen står det at man ikke verken skal møte som  kunde eller ansatt på jobb hvis man har feber eller tegn på luftveisinfeksjon. Vi anbefaler i tillegg at man ikke møter hvis man har nyoppståtte magesmerter, har nylig tap av smakssans eller luktesans, eller hvis man av andre grunner ikke føler seg helt frisk.