Illustrasjonsbilde fra Jønsrud skole

 • Målet er at alt skal være åpnet igjen til 15. juni.
 • Alle skoler kan åpne fra mandag 11. mai.Dette gjelder også voksenopplæring og kjøreskoler. Det kommer reviderte smittevernveiledere i dag. Det er mulighet for lokale tilpasninger og det er opp til kommunene å bestemme når skolene skal åpne. Mye avhenger av den enkelte skoles lokaler. Alle elever skal få komme på skolen regelmessig hver uke.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning.
 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • 1. juni kan alle serveringssteder uten matservering og fornøyelsesparker åpne.
 • 15. juni kan arrangementer med opptil 200 personer holdes.
 • Nye retningslinjer for ferie og fritidresier kommer innen 15. mai. 
 • Karantenetiden endres fra 14 til 10 dager.
 • Det kan være trening for grupper på inntil 20 personer innen alle idretter.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det er en intensjon om å åpne treningssentre fra 15. juni, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Det er en intensjonom å åpne badeland og svømmehaller fra 15. juni, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Toppfotballen kan starte å trene nå og seriespill blir tillatt fra 16. juni. Det kommer en veileder for breddeidrett. 

Arrangement:

Det er et skille mellom offentlige og private arrangement. Privat kan vi møtes i grupper på inntil 20 personer. Offentlige arrangement kan ha inntil 50 personer. Regjeringen begrunner denne forskjellen med at det er strengere krav til de offentlige arrangementene. Blant annet må de ha en ansvarlig arrangør. Det er vanskeligere å regulere det private, derfor er det et lavere antall her. 20 personer gjelder organiserte idrettsaktiviteter, mens 50 personer gjelder ved idrettsarrangement. 1 meters avstand gjelder uansett. 

Les mer på regjeringens nettsider.