Oppdatering 31. mars:

Andre dag på rad med ingen nye smittetilfeller. Det er gledelig. 

Flere lurer på hvordan 17. mai feiringen blir. - Hvordan feiringen blir vet vi ikke ennå, sier komiteens leder Stian Nybakken Olsen. Komiteen har utsatt oppstart for å få flere nasjonale signaler og har sitt første møte (nettmøte) 15. april.

Oppdatering 30. mars:

Ingen nye smittetilfeller i Løten. 

Oppdatering 29. mars:

1 ny smittet - totalt 11. 

Oppdatering 28. mars:

1 ny smittet - totalt 10. 

Oppdatering 27. mars:

Kl. 21.20: 1 ny smittet - totalt 9.

Kommuneoverlegene og ordførerne har i dag hatt pressekonferanse hvor de kom med en klar beskjed til alle: Er du syk - hold deg hjemme! Les det som ble sagt på pressekonferansen her. 

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Fylkesmannen har laget en modell med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets «R» på 1,3 – altså at vi klarer å redusere smitten til at hver smittet i gjennomsnitt bare smitter 1,3 personer. I Fylkesmannens regnestykke er det tatt med folketall i kommunene og justeringer i forhold til alderssammensetning og helsebildet i kommunen; altså slik som antallet folk med kols, med hjerte/kar-sykdommer og diabetes. Det er stor usikkerhet rundt disse tallene. Modellen viser (pr. nå) at ca. 7500 antas å være smittet samtidig når pandemien er på topp.  Slik ser de beregnede regionfordelte tallene ut for alvorlig syke som ikke er på sykehus på toppen av pandemien, syke utenfor sykehus i Hamarregionen: 74-95 personer. Les mer her. 

Campingvogn, bobiler og campingplasser
Fylkesmannen har mottatt spørsmål angående overnatting i campingvogn/bobil og bruk av campingplasser, i lys av det såkalte hytteforbudet som er vedtatt. Her er Fylkesmannens svar til det: 
«Det er ikke lovlig å overnatte på fritidseiendommer utenfor kommunen man er folkeregistrert i. Regjeringen har innført forbudet for å unngå at helsevesenet blir overbelastet i mange kommuner. For øvrig gjelder myndighetenes klare oppfordring om å begrense all reising som ikke er strengt nødvendig.»
Smittevernloven gir kommunene hjemmel til å stenge ulike virksomheter, som campingplasser, hoteller og turisthytter, når det er nødvendig for å hindre at allmennfarlig smitte sprer seg. 

Besøkshjem
Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser med spørsmål om bruken av besøkshjem under koronapandemien. Slike tiltak bør opprettholdes, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. 

Familievernkontorene
Alle familievernkontorene har nå åpnet sine sentralbord. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner. 

Krisesentre
Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise, og nå er det besluttet at ansatte der defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. 


Oppdatering 26. mars:

Ingen nye smittetilfeller i dag. 

Digtitale søknader om sosialhjelp
Fra 6. april kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt i Løten kommune. Løsningene gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på PC, mobil eller nettbrett. 

Send oss digital post
Har du mulighet til å sende post digitalt til oss? Da håper vi du benytter deg av løsningene vi har! 

Næringsinformasjon
Driver du en bedrift, er arbeidsgiver eller arbeidstaker? Vi har en samleside med nyttig info til deg, og nå kan du også se om igjen live-webinaret her som Hamarregionen Utvikling og NAV Arbeidslivssenter Innlandet hadde i dag om permitteringer. Se mer her. 

Digitale politiske møter
1. april arrangeres det møter i Formannskap og Kommunestyre i Løten. Møtene arrangeres som nettmøter. På sakslista står: informasjon fra kriseledelsen, rehabilitering av tennisbanene, minipark ved lekeplassen, avvikling av tilskudd til vedovner og låneopptak av startlånsmidler.


Oppdatering 25. mars:

Kl 22.00: 2 nye smittede i Løten, totalt 8. 

Avlyste eksamener 
I dag besluttet regjeringen å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Regjeringen vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske. Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. 

 • Les mer informasjon om avlysning av eksamen

Handlehjelp fra Frivilligsentralen
Trenger du hjelp til å handle og gjøre ærend for deg nå i disse koronatider? Da kan du kontakte Løten Frivilligsentral på tlf. 62 59 00 66/ 480 92 804 (mandag - torsdag kl. 09:00-14:00 og fredag kl. 09:00-12:00) og gjøre en avtale med leder Torild Edvardsen. De har frivillige som hjelper til!


Oppdatering 24. mars:

Nasjonale tiltak videreføres:
Stengte skoler og barnehager, "hytteforbud" og de andre nasjonale tiltakene videreføres til og med 13. april. Dette opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i ettermiddag. Hun sa at det er for tidlig å se effekten av tiltakene vi har gjort og at hvis vi hadde fortsatt som før hadde hver enkelt smittede brakt smitten videre til gjennomsnittlig 2,4 andre personer. Dette ville gitt et overbelastet helsesystem. Selv en spredning på 1,3 i snitt er mer enn vi har kapasitet til. Solberg sa at målet er å slå ned viruset over tid og at hver smittet ikke bringer smitten videre til mer enn maksimalt 1, helst færre i snitt. 

 • Les mer om dette på regjeringens nettsider

Smittet ansatt på Løten helsetun: 
En ansatt ved Løten helsetun har fått påvist korona.

 • Les mer i vår pressemelding

Oppdatering fra kommuneoverlegen:
I Løten er det nå totalt seks personer som har fått påvist covid-19-infeksjon (koronavirus). Mange har spurt oss om mer informasjon om de smittede. Av personvernhensyn kan vi ikke gå ut med mer detaljert informasjon enn at de fleste av disse har blitt smittet i Norge. Kommuneoverlegen sier at vi kjenner smittekjeden hos de fleste, men har nå også begynt å se tilfeller i Hamarregionen hvor det er ukjent smittekilde, altså er det nå spredning av smitte i befolkningen. Dette medfører at smitteoppsporing blir vanskeligere fremover. Da er det desto viktigere at alle som har luftveissymptomer eller føler seg syke på andre måter, holder seg hjemme og unngår kontakt med andre enn dem de bor med fram til ett døgn etter at de er blitt helt friske igjen. De som er friske bør også i størst mulig grad unngå omgang med andre enn det som er strengt nødvendig, fordi vi ser at man er smittsom omtrent et døgn før man får symptomer. De som er ilagt karantene eller hjemmeisolasjon må forholde seg til reglene som gjelder for dette, og som finnes på Folkehelseinstituttet sin nettside.

Ta vare på hverandre:
Gro Harlem Brundtland snakket for mange år siden om "nabokjerringa". Nå er det ekstra viktig at vi alle er nabokjerringa, den snille varianten vel og merke! Det betyr at vi bryr oss om hverandre og passer litt ekstra på de som sliter eller er ensomme, og at vi prater til og ikke om. Det er mye vi ikke vet om hverandre, så hvis vi lurer på noe så kan vi spørre høflig den det gjelder. Ser vi at noen gjør noe som virker dumt utfra rådene vi har fått, si det høflig til dem. Ta det direkte til den det gjelder heller enn å henge de ut i sosiale medier. Ta vare på hverandre! 

Redusert åpningstid på koronatelefonen:
Henvendelsene til den regionale koronatelefonen fortsetter å gå ned og nå reduseres åpningstida noe på hverdager. Fra i morgen er dette åpningstida: hverdager 9.00 – 19.00, helg 11.00 – 17.00. 

 

Oppdatering 23. mars:

Midlertidig legevakt for luftveisinfeksjoner  
I dag ble det åpnet en ny midlertidige legevakt for luftveisinfeksjoner ved Vikingskipet i Hamar. Hit vil pasienter blir henvist for undersøkelse via fastlegene sine og ordinær legevakt. Ingen skal møte opp her uten at det er avtalt med fastlegen eller 116 117. De som har fått avtale om å møte opp på luftveislegevakten ved Vikingskipet, må vente på tur utenfor i egen bil. Les pressemelding om dette her. 

Ingen gaver eller blomster til Helsetunet
Løten helsetun informerer om at de per nå ikke tar imot blomster eller gaver, heller ikke til pasientene. Dette for å forebygge enda en mulig vei til smittespredning. Vi ber om forståelse for avgjørelsen.

Ny samtaletelefon
Føler du deg alene og trenger noen å snakke med? Løten kommune har sammen med Løten Røde kors opprettet en samtaletelefon. Telefonnr er 908 91 930. Åpningstiden er 11-22. Telefonen er beregnet for de som trenger å slå av en prat og er ikke for faglige spørsmål om korona.

 

Oppdatering 22. mars:

Folkehelseinstituttet ber om at de som har symptomer på korona, men ikke er innenfor kriteriene for testing, rapporterer seg inn via ny nettløsning. Nett-løsningen finner du HER.
Er du usikker på hva symptomene er så kan du lese mer om dette HER. 

Det er mange steder du kan ta kontakt nå, hvis du trenger råd og hjelp eller noen å snakke med. Her er noen eksempler: 

 • Redd Barna
 • Mental helse ung – hjelpetelefon  
 • Mental helse foreldre
 • Fosterhjemsforeningen: Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien  
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre: Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet  
 • Barn av rusmisbrukere: Chat tjeneste for barn


Oppdatering 21. mars:

Løten fikk i dag sitt 4. bekreftede smittetilfelle. 

Pr nå testes de som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig oppfyller en eller flere av disse kriteriene:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Dersom flere syke i samme husstand oppfyller kriteriene, kan det være aktuelt å teste bare en av dem.

Det betyr at du ikke trenger å kontakte koronatelefonen, lege eller legevakt for å be om testing hvis disse kriteriene ikke er oppfylt.


Oppdatering 20. mars:

Nye kjøreregler fra Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet presenterte i dag nye og oppdaterte kjøreregler. De nye er:
- Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås
- Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme, hjemme betyr ikke nødvendigvis innendørs
- Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka
- Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon
- Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme
- Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte

Alle kjørereglene finner du her. 

Redusert åpningstid for koronatelefonen
Koronatelefonen for Hamarregionen har besvart et stort antall henvendelser fra innbyggerne siden den åpnet. De siste dagene har trafikken gått betydelig ned, derfor justeres åpningstiden for lørdag og søndag. I helgen vil koronatelefonen være åpen i tidsrommet 11-17. På hverdager er åpningstidene foreløpig uendret (kl 9-21). Koronatelefonen er opprettet for å avlaste legekontor og legevakt, og kommunene i Hamarregionen melder at dette har fungert godt.

Løtenavisa
Løtenavisa stopper sine utgivelser i nær framtid, i første omgang påskenummeret som skulle ut 1. april. Redaktør Odd Erland Dalen forteller at usikre tider påvirker annonsører og at det derfor blir en stopp med utgivelser inntil videre.

Gode nyheter fra Helsetunet
På Løten Helsetun er det tatt prøver av beboere med luftveissymptomer, alle disse prøvene har nå kommet tilbake og de er heldigvis negative. Det har vært ekstra strenge smittevernregler mens vi har ventet på prøvesvarene. Alle ansatte gjør en fantastisk jobb for å holde helsetunet smittefritt og de pårørende gjør sin innsats gjennom å respektere at helsetunet er stengt.


Oppdatering 19. mars:

Hytteforbud med to unntak
Regjeringen innfører forbud mot å overnatte på hytte/fritidseiendom utenfor egen kommune. Det gis to unntak. 1: hvis du deler hus med en som har påvist smitte, kan du tilbringe karantenetiden på hytta. Den smittede blir da hjemme.

2. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å gjøre dette. Merk: Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak.


Konfirmasjon
Kirkelig konfirmasjon: Konfirmasjoner er utsatt til høsten. De nye datoene for kirkelig konfirmasjon i Løten er:
Søndag 6. sept. kl. 11.00 og 13.00.
Søndag 13. sept. kl. 11.00
Informasjon er sendt ut til den enkelte konfirmant og eventuelle spørsmål må rettes til kirken.

Borgerlig konfirmasjon:
Seremonier avlyses (april, mai og juni) og det jobbes med å finne nye datoer. Følg med på

 • Human-etisk forbund konfirmasjon


Telefon for barn og unge
Innlandet har opprettet en koronatelefon for barn og unge som trenger å snakke med noen. Telefonnummeret er 468 80 063. Målgruppen er alle opp til 18 år. Telefonen er åpen mellom klokken 08.00 og 18.00 på hverdager. Telefonen er betjent av PPT-tjenesten i Midt-Gudbrandsdal.


Oppdatering fra legene i Løten
Legen ved Løten og Bristol legesenter er nå tilgjengelige for e-konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner. Det vil si at mye kan løses uten at du må møte opp, og du betaler vanlig konsultasjonstakst og har frikortrettigheter som vanlig. Pasienter som ikke har noe luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber, vondt i halsen), kan nå møte til oppsatte kontroller, om du ikke får annen beskjed fra legene. Legen har lagt til rette for at det skal være trygt og smittefritt på legesentrene. Dette innebærer; få pasienter på venteværelset om gangen, at alle desinfiserer hendene med sprit umiddelbart når de kommer inn på venteværelset og berører minst mulig flater etter det og at legene har på munnbind og eventuelt hansker.

Hilsen fra ordfører
Ordfører Marte Larsen Tønseth hadde i dag første dag på kontoret etter sin hjemmekarantene. Hun har vært symptomfri hele tiden og har jobbet fullt hjemmefra. I dag sendte hun ut en hilsen til alle kommunens ansatte hvor hun blant annet skrev: «Dere gjør alle en utrolig god jobb for alle tjenestemottakere og innbyggere i Løten Kommune og jeg er veldig stolt av dere!»

Stengte lekeplasser
Kommuneoverlegene anbefaler stenging av offentlige lekeplasser og tilsvarende områder. Det er to grunner til dette; det ene er at vi ønsker å unngå at folk samles i grupper og det andre er at vi ikke har kapasitet til å rengjøre kontaktflater utendørs. Vi har som dere sikkert skjønner ikke kapasitet til å drive noen kontroll av dette. Vi ber dere derfor om å ikke bruke lekeplassen, Tufteparken og lekeplasser på skolene og vi ber om at velforeninger informerer om det samme for sine lekeplasser.

Hilsen til reiselivet og næringslivet forøvrig
"Dette er en tøff tid for oss alle, - og aller tøffest er det for dere." Reiselivssjef Kari Uglem sender en hilsen til næringsdrivende innen reiseliv og opplevelsesnæringen. Les hele hilsen her: 

 • Les hele hilsen fra reiselivssjefen her 

Vi tenker på alle dere næringsdrivende som er økonomisk berørt av situasjonen vi står i. Hamarregionen utvikling og reiseliv har samlet informasjon rettet mot næringsliv på denne siden. Og deres ansatte kan kontaktes om du har spørsmål.

 • Se praktisk info til bedrifter i Hamarregionen her 

 

Oppdatering 18. mars:

I dag har vi delt en oppfordring fra apoteket i Løten om at folk ikke handler inn mer varer og legemidler enn de trenger slik at det blir nok til alle. De ber også om at personer med luftveissymptomer får andre til å handle for seg.

Vi har også publisert en sak med informasjon om fjernundervisning i barneskolen.

 • Informasjon om fjernundervisning i Løtenskolen 

Ordfører har i dag sendt en ny oppdateringsmail til kommunestyremedlemmene. Her orienterer hun blant annet om at det jobbes for at politiske møter skal kunne avholdes som fjernmøter og at regjeringen gjennom midlertidig forskrift har gjort det enklere å avvikle fjernmøter. Kommunens administrasjon ser på tekniske og praktiske løsninger for dette.

Ellers sendte Kommunens sentralforbund (KS) ut en pressemelding i går hvor de oppfordret kommunene til ikke å permittere ansatte. Løten kommune følger nasjonale anbefalinger og permitteringer er ikke et tema nå.

Løten har i dag fått sitt 3. bekreftede smittetilfelle. Kommunen går ikke ut med mer informasjon om vedkommende. Helsepersonell driver smittesporing og nærkontakter blir kontaktet.

 

Oppdatering 17. mars: 

Kommuneoverlegene i Hamarregionen har i dag sendt ut t pressemeldinger. Det første var en preisering ang luftsveissymptomer:

Ikke gå ut før du er helt frisk
I mange tilfeller er det ikke mulig å skille sikkert på om du har forkjølelse eller har gjennomgått sykdom med koronavirus. Derfor er det viktig å opprettholde avstanden til andre personer til man er helt sikker på å ikke bære smitte. I denne perioden er håndhygiene særdeles viktig. Har du hatt luftveissymptomer og samtidig vært i nærkontakt eller innenfor et miljø med mistenkt smitte med koronavirus, skal du vente 7 dager etter at du har blitt frisk før du går på jobb eller har kontakt med andre, sier kommuneoverlegen. Alle andre som har hatt luftveissymptomer, skal vente minst ett døgn som helt symptomfri før de har kontakt med andre eller går på jobb.

Den andre pressemeldingen ga mer utdypende råd om barns lek og omgang med hverandre.

 • Hele pressemeldingen kan du lese her 


Oppdatering 16. mars: 

Stadig mer rundt oss stenger. I dag kom blant annet beskjeden om at Løten nærstasjon stenger inntil videre. Lokalavisene rapporterer om at flere butikker stenger eller reduserer åpningstiden (gjelder ikke matbutikker). I Ringsaker har det måtte stenges et legesenter og en helsestasjon etter påvist smitte. Dette viser hvor viktig det er å følge rådene om ikke å møte opp hos lege, men ringe først.

Foreldrebetaling barnehage, kulturskolen og SFO
Vi får en del spørsmål om foreldrebetaling av barnehage, SFO og Kulturskolen i perioden hvor disse er stengt på grunn av koronaviruset. Detaljene knyttet til dette må kommunen avklare i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt så snart som mulig. Inntil videre skal utsendte fakturaer betales som vanlig. En eventuell avregning skjer på senere fakturaer.

Beskjed fra ungdomstilbudet i Løten:
All virksomhet på ungdommens hus holder stengt inntil videre, dette med bakgrunn i situasjonen rundt korona og smittefare. Vi forstår at hverdagen for barn og unge i Løten på sikt kan føles vanskelig, da kontakt med andre enn familien ikke anbefales. Dette gjelder også selvsagt sosialt samvær med jevnaldrende som du vanligvis treffer på skolen og i fritiden. Vi oppfordrer deg til å ha kontakt med venner på sosiale medier.
Trenger du noen voksne å snakke med er det flere du kan ringe for å slå av en prat.
F.eks. Alarm tlf for barn og unge: 116 111 (gratis)
Kors på halsen: 800 33 321 (gratis)
Du kan også ringe ungdomskontakten i Løten:
Mona tlf 917 46 722, eller miljøarbeider Ann-Kristin på tlf 958 39 508. Sender du en melding med fornavn kan vi også ringe deg opp igjen.

Reduserte bussruter
Innlandstrafikk vil fra og med onsdag 18. mars og inntil videre redusere tilbudet sitt gjennom at de ikke kjører skoleruter. HA skriver følgende:
– Innlandstrafikk vil sørge for at elever som til vanlig har skoleskyss, og som av ulike årsaker må på skolen også nå, får tilbud om skoleskyss, sier seksjonssjef Lars Baukhol i Innlandstrafikk. – Skoleelever i grunnskolen må melde inn eventuelle skyssbehov til skolekontoret i sin kommune. Elever i videregående skole tar kontakt med Innlandstrafikk via Skyssweb eller e-post.

Søppeltømming
Sirkula forteller at søppeltømming (inntil videre) går som normalt, men oppfordrer til å følge deres råd slik at man unngår smittespredning. NB! Rådene kan endres, men foreløpig er det dette som gjelder.

 • Se mer info fra Sirkula her i denne linken 

De to legekontorene i Løten la i går ut følgende beskjed på Facebook:
I tråd med innstrammingene som har vært for å bremse videre spredning av koronaviruset, vil vi rydde i timelistene slik at alle unødvendige kontroller og oppmøter på legesentrene unngås. Dette innebærer at dersom du har rutinekontroll eller time for noe som ikke haster, vil vi kontakte deg for avlysning av denne. Det gjelder f.eks førerkortattest, diabeteskontroll, blodtrykkskontroll etc.Ingen skal nå møte opp på legesentrene uten å enten ha ringt eller kontaktet oss via e-konsultasjon eller liknende. Alle vil få svar. Er det snakk om alvorlig tilstand eller behov for akutt hjelp, er dørene våre selvsagt åpne!

Nye nasjonale tiltak
Partiene på Stortinget la i dag fram en felles økonomisk krisepakke. Denne går blant annet ut på at:

 • Permitterte får full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan etter 17 dage ruten inntekt få 80 prosent av inntekten sin fra Nav. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen sikres inntekt.
 • Flere med lav inntekt kan få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.
 • Aktivitetskravene ved dagpenger og andre sosiale ytelser blir satt på vent inntil videre.
 • Folk som mottar tidsavgrensede ytelser fra Nav mister foreløpig ikke retten til disse ytelsene hvis fristen går ut nå. (Kilde: NRK.no)

Oppdatering 15. mars (kl. 15.00): 

Pressemelding utsendt fra kommunene i Hamarregionen:
Følgende pressemelding er i formiddag sendt ut fra Løten, Stange, Hamar og Ringsaker.

 • Innstendig oppfordring fra kommuneoverlegene


SMS til alle innbyggere i Hamarregionen:
Følgende SMS er i formiddag sendt ut til alle innbyggere i Løten, Stange, Hamar og Ringsaker.

Kjære innbygger!
Ikke spre koronavirus! Kommuneoverlegen ber deg unngå sosial omgang med folk utenom husstanden – gjelder også barn og ungdom. Bli i egen kommune. Unngå unødvendige ærender. Ikke gå i butikken hvis du er syk eller i karantene. Avtal møte hos lege. Alle med forkjølelsessymptomer må unngå kontakt med andre, og vær hjemme til du har vært frisk i 2 dager. Har du feber og hoste må du vente 7 dager etter at du er frisk før du kontakter andre. Se kommunens nettside for mer info.
Vennlig hilsen ordfører, rådmann og kommuneoverlegene.

NB: I etterkant kom det mange spørsmål som gjør det det nødvendig og presisere følgende: 
Det er ikke noe i veien for å krysse kommunegrensene for å gå på jobb, forutsatt at du er helt frisk. Øvrige spørsmål om jobb bør rettes til arbeidsgiver. Følg også med på råd fra helsemyndighetene.

 

Oppdatering 15 mars (morgen): 

Nye tiltak etter ekstraordinær statsråd:
I et ekstraordinært statsråd søndag formiddag er det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av koronaviruset, opplyser Statsministerens kontor på sin hjemmeside. En av forskriftene handler om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse av hensyn til folkehelsen. Den andre forskriften gjelder forbud mot opphold på fritidseiendommer i andre kommuner. 

Utendørs idrettsanlegg er også stengt:
Løten kommune ser at mange samles i grupper på utendørs idrettsanlegg. Det ble i går derfor nødvendig å sende ut følgende presisering:

Fotballbaner og utendørs idrettsanlegg er stengt!
Skoler, barnehager og fritidsaktiviteter er stengt for å minske smitterisiko. Nasjonale myndigheter oppfordrer oss alle til å ikke møtes om vi ikke må. Når det er risiko å møtes på trening, så er det selvfølgelig også en risiko å møtes på fotballbaner og idrettsanlegg. Ikke alle anlegg kan fysisk stenges og vi ber dere alle om å respektere denne informasjonen.

Statsministeren hadde i går kveld pressekonferanse hvor fem tiltak ble presentert. Disse er:

 1. Alle flyplasser og havner i Norge stenges fra og med mandag klokka 8. Det blir utstrakt kontroll langs grensene. Dette blir vedtatt i ekstraordinært statsråd søndag. Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem. (NB: dette ble senere justert. Flyplassene stenges ikke.) 
   
 2. Det blir utløst beredskapsressurser, herunder personell både fra Heimevernet og Sivilforsvaret, for å bistå med å gjennomføre tiltakene, blant annet grensekontrollene, ivareta samfunnskritiske funksjoner, blant annet på flyplassene. 
   
 3. Regjeringen er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til å frakte smittevernsutstyr fra Kina. 
   
 4. Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.
  Dette gjelder fra 14. mars til 14. april.


Oppdatering 14. mars: 

Statusrapport:
Det er ikke rapportert nye smittetilfeller i Løten. Noen spør etter hvor mange som er i karantene. Dette er opplysninger kommunen ikke har. Kommuneoverlegen har oversikt over de som er i karantene etter smittesporing, men ikke nødvendigvis alle som har gått i 14 dagers karantene etter utenlandsreise.

Økonomiske spørsmål:
Noen spør om man skal betale for barnehage, sfo o.l. nå. Vi forventer felles nasjonale retningslinjer for hvordan slike praktiske tings skal løses. Inntil videre skal utsendte fakturaer betales som vanlig. En eventuell avregning skjer på senere fakturaer.

Ungdom – hold dere hjemme!
Myndighetens klare anbefaling er at man ikke skal møtes om man ikke må. 
Fylkesmannen i Innlandet ber ungdom holde seg hjemme, se video her:

 • Fylkesmannen med oppfordring på Facebook   

Politiet i Innlandet går også ut med en tydelig anbefaling om at ungdom ikke har fester eller andre sammenkomster. De skriver blant annet: «Kjære ungdom, vær så snill, dropp denne festen. Du blir kanskje ikke syk, men tenk på dine medborgere. Andre kan dø om de blir smittet. Vær et medmenneske og hold deg vekk fra fester og ansamlinger med andre. Da kan du si at du har bidratt på dugnaden. Kjære forelder, si nei til din ungdom. Hjelp dem å ta valget om å holde seg vekk fra festene og ansamlingene de ønsker å delta på/i. Snakk med dem slik at de skjønner hvorfor det er uklokt å møte andre. Dere er kloke, og nå må dere vise deres ungdom at vi står sammen om å knekke viruset. Vi ønsker alle alt godt, og har ingen liv å miste til dette viruset. Vær så snill å ta det på alvor.»

Følg anbefalingene
Det er klare anbefalinger om å ikke reise på hytta, ikke reise ut av egen kommune og ikke reise over landegrensene. Vi ser at disse anbefalingene brytes og gjentar dem derfor her.

Regjeringens strakstiltak
Regjeringen la i går fram strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Tiltakene berører blant annet permitteringsregelverket og det er også andre tiltak for å hindre konkurser i næringslivet.

 • Regjeringens tiltak kan du lese mer om her

 

Barnehage og skoletilbud til ansatte i samfunnskritiske funksjoner
Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Kommunene er derfor pålagt å gi et tilbud til barn av foreldre som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Barnehager og skoler hadde i går planleggingsdag og det ble da kartlagt hvilke barn dette gjelder. Kommunikasjon rundt dette tilbudet går i barnehagene og skolenes egne kanaler, direkte til foreldre/foresatte.


Oppdatering 13: mars (kveld): 

Politiske møter avlyses
De planlagte politiske møtene neste uke avlyses. Dette gjelder Driftsutvalget den 17. mars og Formannskapet den 20. mars (opprinnelig planlagt 18. mars.) Ordfører skriver følgende til kommunestyret i dag: "Det vil bli aktuelt å behandle noe gjennom e-postbehandling og vi forbereder muligheten for fjernmøte. Det forutsetter at kommunestyret jmf. ny kommunelov har et vedtak om at dette tillates i Løten Kommune. Vi vil komme med mer informasjon til kommunestyret pr. e-post  i løpet av neste uke om hvordan det håndteres videre."

SMS fra ordfører
Ordfører har i kveld sendt ut en hilsen til alle kommunens innbyggere pr SMS. Hensikten er å nå ut til også de som ikke er i digitale kanaler og å både berolige innbyggere med at kommunens ansatte jobber hardt for å ivareta de viktigste kommunale tjenesten, men også for å mane folket til omsorg og omtanke for hverandre. Dette er teksten som er sendt ut: 

Kjære innbygger! Vi er alle i en vanskelig situasjon akkurat nå. Alle kommunens ansatte jobber aktivt for å ivareta viktige kommunale tjenester. Det er en nasjonal dugnad og jeg ber dere alle delta. Hør på rådene fra myndighetene og fagetatene. Vær raus og omtenksom. Det kan bety å handle for en som er syk eller i karantene. Ikke hamstre matvarer men tenk på de rundt deg. La kommunikasjon være preget av undring og omtanke, ikke mistenksomhet. Anbefaler at ingen drar til sin fritidsbolig, men forblir hjemme. Mvh. Marte L. Tønseth, ordfører. 


Ikke dra på hytta
I Løten ønsker vi alltid hyttefolket velkommen, men ikke akkurat nå. Vi følger helsemyndighetens anbefaling og deler budskapet om at folk ikke skal dra på hytta akkurat nå. 

Kan barn leke sammen?
Vi har fått flere spørsmål i dag om barn kan leke sammen nå og det samme spørsmålet har helsemyndighetene fått. I løpet av dagen kom det derfor presiseringer om hva foreldre bør gjøre når barna ikke er i barnehage og skole. 
Det klare rådet fra helsemyndigheter og fagpersoner er at å begrense kontakt med andre mennesker er det viktigste enkeltpersoner kan gjøre for å bremse smittespredning. Foreløpig er det ikke lagt ned forbud fra myndighetene mot at barn fra to ulike familier leker sammen, men det er også gjort tydelig at lek bør begrenses til søskenlek. Foreldre oppfordres til å ta ansvar og sørge for at barn ikke samles i store grupper. Dette er også noe av grunnlaget for at norske skoler og barnehager er stengt. (Kilde: nrk.no)


Oppdatering 13: mars (dagtid)

Servicekontoret er stengt
Servicekontoret er stengt fra fredag 13. mars og inntil videre. Trenger du å komme i kontakt med oss?
Henvend deg på tlf. 62 56 40 00 (hverdager kl. 09:00-15:00)
Epost: post@loten.kommune.no 
Kontaktinfo til ansatte/ avdelinger finner du på Kontakt oss
Følg oss også i sosiale medier (Facebook og Instagram).

 

Oppdatering 12. mars:

Kommunene i Hamarregionen stenger skoler og barnehager
Skoler, barnehager og SFO stenges fra i morgen, og vil være stengt i to uker, i første omgang. I tillegg er biblioteket, kulturskolen og Ungdommens hus stengt. 

 • Se pressemelding om stenging av skoler her


Kommunale fritids- og kulturtilbud stenges

I dag ble det også besluttet å stenge disse enhetene inntil videre:

 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Ungdommens hus
 • Idrettsskolen
 • Café Forglemmegei
 • Idrettshaller/ anlegg

Se også avlyste/ utsatte arrangementer


NAV Løten
For å forebygge spredning av Korona-viruset er veiledningssenteret ved NAV Løten stengt.
Henvendelser tas imot via:


Er du pensjonert helsearbeider og har mulighet til å bidra?
Løten kommune forbereder seg på en situasjon der vi vil ha økt behov for helsepersonell i våre tjenester.

Vi ønsker å lage en liste over potensielle personer å kontakte ved et eventuelt behov.
Vi ber om at de som kan stå på en slik liste sender en mail til post@loten.kommune.no eller ringer oss på tlf. 62 56 40 00. De opplysningene vi trenger er navn, telefonnummer og type helsearbeider.

 

Oppdatering 11. mars (kveld):

En person til er nå bekreftet smittet med Koronaviruset i Løten
Det er da totalt 2 personer med bekreftet smitte. Kommunen har ingen flere opplysninger om vedkommende. 


Anbefalinger fra Fylkesmannen
Fylkesmannen i Innlandet har i dag presentert sine anbefalinger for alle kommunene i Innlandet.

 • Her kan du lese mer om Fylkesmannens anbefalinger: 


Nye rutiner på Løten helsetun
Løten helsetun velger nå å stenge kantina for publikum samt å låse inngangsdøra. Pårørende må ringe på for å komme inn. Dette er et tiltak for å ha mer kontroll over de besøkende. 


Ny informasjonstelefon
Løten har sammen med de andre kommunene i Hamarregionen opprettet en informasjonstelefon om Korona. Dette for å avlaste legevakt og fastleger, som opplever stor pågang.

Hvis du tror er smittet eller må i karantenekan du nåringe Hamarregionens koronatelefon: 47 77 00 75

 • Se oppdaterte tider her 

Koronatelefonen svarer på spørsmål som:

 • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
 • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Du kan også ringe Folkehelseinstituttet for råd og veiledning på tlf. 815 55 015. (hverdager mellom 08:00 og 15:30)

Dersom du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, kontakt 116 117. Dersom liv og helse er i fare, ring 113.


Oppdatering 11. mars (formiddag):

Informasjon om Koronaviruset til foreldre og foresatte
Løten kommune har sendt ut informasjon til foreldre og foresatte i barnehager og skoler i Løten, om hvordan kommunen vurderer situasjonen akkurat nå.

 • Hvordan snakke med barn om koronaviruset? 

 

Utsatte/ avlyste arrangementer
For å begrense smitterisikoen velger kommunen å utsette eller avlyse en del arrangement den nærmeste tiden. Dette gjelder blant annet:

 • Åpen hall fra og med fredag 13. mars
 • Juniorklubben på Ungdommens hus fra og med mandag 16. mars
 • Åpent møte om sentrumsplanen 25. mars
 • Staskveld 29. mars
 • Bygdekino mars/april

I tillegg vil skolene bli restriktive med utleie av lokaler på grunn av kapasitet på renhold.
I tråd med nasjonale anbefalinger arrangeres faste aktiviteter som treninger, øvelser osv som normalt.


Retningslinjer for arrangementer i regionen
I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset har kommuneoverlegene i Hamarregionen utformet felles råd rundt arrangementer og sammenkomster for de fire kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Folkehelseinstituttet anbefalte i går å avlyse arrangementer med mer enn 500 deltakere.

 • Se retningslinjene for Hamarregionen her
  (Pressemelding 11. mars)


Oppdatering 10. mars:

Ordfører og varaordfører i koronakarantene
Ordfører Marte Larsen Tønseth og varaordfører Christen Engeloug er satt i hjemmekarantene etter å ha vært i kontakt med en person med påvist koronasmitte. Ingen av de to har symptomer på smitte. Karantenen varer til 18. mars. Kontaktinfo til ordfører Marte Larsen Tønseth, tlf  905 49 707.

 • Se mer om saken her
 • Du kan lese mer om hjemmekarantene her


Oppdateringer 9. mars: 

En innbygger i Løten kommune fått påvist positiv prøve på koronavirussmitte 
(Mandag ettermiddag): Vedkommende er isolert hjemme og har det etter forholdene bra. Vedkommende følges opp av kommunen. Kommuneoverlegen har iverksatt tiltak for å finne fram til personer som kan ha vært utsatt for smitte, slik at disse kan få oppfølging og nødvendig informasjon.

Viktig påminnelse: Samfunnsmedisinsk enhet benytter anledningen til å minne befolkningen om at man skal ringe til fastlege hvis man tenker at man kan være smittet av koronavirus. Utenfor fastlegens åpningstid skal man ringe legevakt. Det er veldig viktig å ikke møte opp direkte verken på legevakten eller hos fastlegen. Dette for å forhindre at lege og annet helsepersonell blir smittet.


  Unngå håndhilsing og nærkontakt
  Det er ikke usannsynlig at vi får flere tilfeller de nærmeste dagene. Vi anbefaler derfor at man av føre-var hensyn begrenser håndhilsing og annen nærkontakt. Dette for å begrense spredning så mye som mulig. 

  Vi vil samtidig minne om viktigheten av at renhold av kontaktflater, som dørhåndtak, vasker, toaletter osv intensiveres - både hjemme og på steder der folk ferdes.
   

  Personer som har vært i områder med vedvarende smitte
  Fra 07.03.20 ble det bestemt at personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette er utvidet til å gjelde alle, og ikke bare helsepersonell. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre og nærkontakt generelt.

  • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset
  • Se reiseråd her


  Pårørende og besøk i helseinstitusjoner
  Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. 


  Generell informasjon:

  Vaner som forebygger smitte: 

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
  • Dersom det er mulig, bør man holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer
  • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
  • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør vaskes med såpe og vann.
  • Last gjerne ned plakat og heng opp: Råd for å forebygge smitte


  Munnbind anbefales ikke
  Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder derimot ikke for personer som jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

  Les mer på:

  • Folkehelseinstituttets sider 
  • Helsedirektoratets nettsider

  Informasjonsplakater som kan printes ut:

  • Råd for å forebygge smitte - plakat