Oppdatering 30. april:

Sms til innbyggerne
I dag ble følgende sms sendt ut til innbyggerne i Løten:

Kjære innbygger!
Takk for den innsatsen dere alle gjør! Vi kan se tilbake på en vellykket gjenåpning av barnehager og småskolen. Det er viktig å huske at en gradvis gjenåpning av samfunnet forutsetter at ikke alt kan slippes opp samtidig. Dette er en kritisk fase og vi ber dere alle om å fortsette å følge de anbefalingene som gis. Vi fortsetter dugnaden vi har stått sammen om. Vi ønsker dere alle riktig gode mai-dager.
Hilsen ordfører, rådmann og kommuneoverlege


Nye avstandsråd:
I dag ble rådet om avstand endret fra to meter til minst en meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs. 

Åpnes for arrangement
Fra 7. mai åpnes det opp for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. En forutsetning er at det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Det gjelder arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og har ansvar for at det er lag til rette for at avstandsrådene og hygienereglene kan holdes. En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Hvis det fortsatt er god kontroll på smittespredningen fremover, vil regjeringen vurdere å tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni.

Neste uke vil regjeringen legge fram en fullstendig plan over hvordan det som ble stengt 12. mars for å stoppe smittespredningen kan åpnes igjen. 
 

Skyteprøve fra i fjor gjelder for jakta i år
Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

Oppdatering 29. april:

Åpning av skateparken
Løten kommune har i dag, i samråd med kommuneoverlegen, besluttet å åpne Løten rullepark for aktivitet med visse begrensninger. Det anmodes om at de som bruker parken holder avstand til hverandre og ikke har felles berøringspunkter (ustyr o.l.). Kommunen ber om at det ikke er for mange på anlegget samtidig, slik at reglene om avstand kan holdes. Ansatte i kommunens ungdomstjeneste vil ha noe tilsyn med anlegget og reglene kan måtte strammes inn hvis det blir store ansamlinger der. Lekeplassen og Tufteparken er fortsatt stengt. Grunnen til dette er at det der er berøringsflater.

Økt testing
Det åpnes nå for at alle med symptomer kan testes. Hvis det i den enkelte kommune er mindre testkapasitet så er det fortsatt enkelte grupper som skal prioriteres. 

Tilrettelegger for digitale årsmøter
Ny midlertidig forskrift gir unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Det åpnes med dette for nettmøter og digital signering av protokoller. 
 

Informasjon til serveringssteder
På grunn av smitterisiko er enkelte serveringssteder pålagt å holde stengt. Dere som serverer mat, kan holde åpent, forutsatt at dere overholder regler om avstand mellom gjester og ivaretar andre krav til smittevern.
 

Informasjon til frisører, hudpleiere o.l.
Nasjonal veileder og ekstra råd fra Samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen finner du her.


Oppdatering 28. april:

Et nytt smittetilfelle i Løten i dag. Da er det totalt 12. 

Avventer åpning av kulturlokaler
Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for kor og korps, som åpner for øvelser innenfor gitte rammer. Kommuneoverlegene i Hamarregionen anbefaler kommunene å ikke åpne for øvelser riktig ennå. 


Oppdatering 24. april:

Dugnaden fortsetter
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen (Kommuneoverlegene våre) sendte i dag ut en pressemelding hvor de minner folk om at dugnaden for å begrense smitte fortsetter selv om noe gradvis åpner igjen. 

"Vi har forståelse for at mange føler på restriksjonene som vi har hatt de siste ukene. Likevel må vi huske at nettopp på grunn av restriksjonene og den gode etterlevelsen, befinner Norge seg i en langt bedre situasjon enn de fleste land i verden. Situasjonen med koronasmitte er en krise, og vi må fortsatt gjør en innsats for at den skal ramme oss i minst mulig grad." 

Kulturmidler til smittefrie kulturtiltak
Løtne kommune tilbyr kulturmidler til lag, foreninger og kulturaktører  som vil arrangere kulturaktiviteter som engasjerer mange - uten at de må fysisk møtes. Eksempler på dette kan være quiz på nett, rebusløp i bil osv. Send en mail med ditt forslag til post@loten.kommune.no
Godkjente forslag kan få kulturmidler på inntil 10.000 kr til gjennomføringen.
- Mailen kan være kortfattet og vi trenger ikke budsjett
- Tilskudd gis kun til lag, foreninger eller næringsdrivende, ikke til privatpersoner uten organisasjonsnummer
- Vi kan gi dere råd om det som gjelder smittevern - dere trenger ikke å sjekke dette direkte med kommuneoverlege
- Det er ingen spesiell søknadsfrist, forslagene behandles forløpende

Skoleskyss starter opp igjen på mandag
I forbindelse med at 1. - 4. trinn starter opp igjen på mandag, starter også skoleskyssen. Skyssen er tilpasset skoletidene for disse trinnene og det gjelder spesielle smitterverntiltak. 
 

Oppdatering 23. april:

Frisører o.l. åpner til uka
I dag kom smittevernkrav til frisører og lignende virksomheter. Disse kan åpnes fra mandag 27. april. I tillegg til krav om økt renhold og lignende, er det også et krav om dokumentasjon på kuner to uker tilbake i tid for å kunne drive smittesporing. Det skal ikke serveres noe eller være ukeblader i lokalene.  
 

Kor og korps kan øve igjen
Kor, korps, storband, orkestere osv kan øve sammen igjen, med spesielle smittevernregler.  Norsk musikkråd har utarbeidet en smittevernveileder for trygge musikkøvelser som helsemyndighetene har godkjent. Det kan øves i grupper på inntil 30 så lenge det er 2 meter mellom alle.
 

Arbeidsledigheten synker
Oppdaterte tall fra Nav viser at arbeidsledigheten i Løten er svakt synkende. 24. mars var arbeidsledigheten i Løten på 10,2 %. 21. april var den på 9 %. Dette er lavere enn snittet for fylket og for landet.

 

Oppdatering 22. april:

Løten kommune har i dag sendt ut informasjon til foreldre/foresatte til barn i 1.- 4. trinn for å fortelle om gjenåpningen av skolene på mandag. 

Nytt fra regjeringen i dag: det skal bli enklere å ta utdanning mens man mottar dagpenger, studenter oppfordres til å planlegge studiestart til høsten som normalt (selv om det kan bli noe nettundervisning), pollenallergikere oppfordres til å ta allergimedisin før pollensesongen starter og om dette ikke hjelper, be om testing for korona. Smittetallet er fortsatt lavt, nå er det 0,66 . 

Oppdatering 21. april:

Hvilke råd gjelder nå? 

Her ser du en liste med spørsmål og svar fra helsemyndighetene. 

En fin oppsummering fra NRK finner du her. 

Reiserådene ble oppdatert i dag. Selv om hytteforbudet er opphevet er det anbefalt å redusere antall fritidsreiser.
Her kan du lese de oppdaterte rådene fra FHI. 

Kompensasjonsordningen for næringslivet
Bedrifter som taper penger på koronasituasjonen kan søke om kompensasjon. 

Biblioteket åpner for utlån
Nå kan du endelig låne bøker fra biblioteket igjen. Bestill og hent på torsdag. 

Eksamen i videregående skole:
Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. 

Oppdatering 20. april:

Smittesituasjonen i Løten er uendret, med 11 smittede. Barnehagene åpnet i dag, med strenge smittervern-rutiner. Nå klargjøres åpning av småskoletrinnene fra neste uke. En del helserelaterte en-til-en tjenester åpnes også fra i dag. Det er utarbeidet nasjonale smittervern-veildere for disse. Hytteforbudet opphører fra i dag, men det er fortsatt en anbefaling å minimere fritidsreiser. En veileder for kor, korps o.l. er under utarbeiding og denne ventes offentliggjort når som helst. Barn, elever og ansatte i gjenåpnede barnehage og skoler, MED luftsveissymptomer, er nå inne på lista over personer som kan testes for korona. Selv om noe gradvis åpnes gjelder fortsatt reglene om å begrense omgang med folk utenfor husstanden. Barn kan ha 1-2 faste lekekamerater. Møtene bør skje utendørs. Folk skal ikke oppholde seg i grupper på mer enn 5 personer, med unntak av personer fra samme husholdning, og det skal det holdes en avstand på minst 1, helst 2 meter.

Disse reglene gjelder nå:
Samfunnet åpnes gradvis, men det er viktig at vi alle fortsatt følger de smittevernreglene som til en hver tid gjelder. Vi har samlet noe av det som gjelder pr 20. april. 

Veileder for skolene klar
27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare. 

Oppdatering 18. april:

Presisering kl 19.40: Vedkommende har kommet til Løten helsetun fra sykehus og har tidligere testet positivt, men var antatt smittefri. Antall smittede er derfor fortsatt 11. 

En pasient på Løten Helsetun har testet positivt på covid-19. Det har vært tatt forhåndsregler i forkant av prøvetaking slik at det er få andre som må isoleres. Pårørende til disse er informert. Med de smitteverntiltak som er gjort anses situasjonen å være under kontroll. 

Oppdatering 16. april:

Kultur på hjul
Takk for at du holder deg hjemme! For å vise takknemlighet ovenfor Løtens befolkning som følger smittevernrådene vil vi bringe kultur ut til deg der du bor. Lørdag 18. april kommer derfor en parade med blant annet brannbiler, lastebiler, veterankjøretøyer med flere. Til slutt i paraden kommer en henger med levende musikk fra familien Nysveen. Sussan, Frank og Celine lover glade toner for liten og stor. Paraden kjører gjennom de mest tettbygde boligstrøkene i Løten. Dessverre når vi ikke ut til alle, men vi lover å sende noen smakebiter på Facebook. Paraden starter kl 12.00. I tillegg kan det bli lyriske overraskelser rundt i kommunen i samme tidsrom.

17. mai
Det blir ikke 17. mai tog eller fellesarrangement som vanlig på nasjonaldagen i Løten i år. 17. mai komiteen er i gang med å planlegge en alternativ feiring av dagen som er i tråd med smittevernrådene. 

Nytt tilbud til næringslivet
Sammen med Regionrådet for Hamarregionen har kommunene i regionen, Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, gått sammen om kompetansetiltak og et gratis rådgivningstiltak for næringslivet i Hamarregionen.

I tillegg inviterer til et dialogmøte med næringslivet i Løten som en oppfølging av møtet vi hadde før påske. Møtet er tirsdag 21. april kl. 18:00-19:00.   

Dagens nyheter fra regjeringen
I dag ble appen Smittestopp lansert. Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig. Vi oppfordrer alle til å følge myndighetens anbefaling og laste ned appen. 

Oppdatering 15. april:

Smittesituasjonen i Løten er uendret, med 11 bekreftet smittede. 

I dag kom den nasjonale veilederen for gjenåpning av barnehager. 

Oppdatering 13. april:

Ingen nye smittede i Løten i går og i dag. Status er fortsatt 11 personer.

Oppdatering 11. april:

Ingen nye smittede i Løten i går og i dag. Status er fortsatt 11 personer. De tre andre kommunene i Hamarregionen (Stange, Ringsaker og Hamar) har økt med 1 personer hver de siste to døgn. 

Oppdatering 9. april:

Ingen nye smittede i Løten i går og i dag. Status er fortsatt 11 personer. 

Vi skjønner om både foreldre, barn og ansatte har spørsmål, og kanskje også bekymring, rundt at barnehager og skoler gradvis skal åpnes igjen fra 20. april. Vi vil besvare disse spørsmålene etter at nasjonale føringer er gitt rett over påske. 

Oppdatering 7. april:

Presisering: 
Idrettsanleggene i kommunen  er fortsatt stengt for uorganisert aktivitet. Dette betyr blant annet at skateparken, Tufteparken og lekeplassen fortsatt er stengt. Fotballbane kan kun brukes til trening i regi av klubben (underlagt svært strenge regler). 

 

Slik blir tiltakene etter påske
Regjeringen la i dag fram sine korona-tiltak for tiden etter påske. Her er hovedtrekkene i tiltakene:

 • Hytteforbudet oppheves 20. april (fortsatt holde bevegelsesmønsteret begrenset)
 • Barnehagene åpner igjen 20. april
 • Noen 1 til 1 tjenester kan åpnes 20. april (eks fysioterapeuter og psykologer mm)
 • Noen 1 til 1 tjenester kan åpnes 27. april (eks frisører og hudpleie mm)
 • SFO åpnes 27. april
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte fra 27. april
 • Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2 27. april
 • 1. - 4. klasse åpner igjen 27. april
 • Større kultur og idrettsarrangement er forbudt fram til 15. juni
 • De som kan bør fortsatt jobbe fra hjemmekontor

Det skal utarbeides felles bransjestandarder for smitteverntiltak. Alle gjenåpninger forutsetter at dette skal kunne skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte.  Ny vurdering før 1. mai for arrangement mm.

Ordførers påskehilsen

Kjære alle løtensokninger, store og små!
Vi har nå levd i ett samfunn med strenge nasjonale tiltak for å få kontroll over korona-situasjonen i flere uker. Jeg gleder meg til den dagen vi igjen kan møtes som før. Om det er å gi venner en klem, ta opp igjen kaffebesøk, elever møtes igjen i klasserommet og på fritida.

Jeg ønsker å takke deg for innsatsen så langt. Vi har en god utvikling i Løten og kurven over nye smittetilfeller holder seg stabil. Vi har ikke hatt nye bekreftede smittetilfeller siden 29. mars. Det betyr at vi må fortsatt holde trykket oppe. Vi skal fortsette å vaske hendene, holde avstand til hverandre og gjøre det vi kan for å raskt komme tilbake til den normale hverdagen igjen.

Det er viktig å finne seg noen pusterom som er fri for tanker om korona. Vi har mange fine tur stier og muligheter i Løten og jeg anbefaler alle å gå en tur i nærmiljøet.

Det er viktig at vi sammen støtter opp butikkene i Løten og handler lokalt. Da bidrar vi til å holde hjulene i gang for det lokale næringslivet vårt.

Bruk påsken til å skaffe deg litt overskudd, vi vet ikke hvor lenge dette vil vare. Mitt største ønske for påsken er at du får det fint. Jeg sender en ekstra hilsen til alle som jobber i påsken, takk for at du er på jobb for alle oss andre.

Vi klarer dette samme, og jeg er mektig imponert over hele befolkningen som følger alle råd! Sier som barna på fine tegninger, alt går bra!

Har du spørsmål eller noe du vil fortelle meg, ta kontakt på epost, Facebook eller telefon.

God påske!
hjerte
Hilsen ordfører Marte Larsen Tønseth

Oppdatering 6. april:

Regjeringen la fram gode nyheter
Regjeringen la i dag fram tall som viser at de nasjonale tiltakene virker. Før tiltakene ble satt i gang brakte hver koronasmittet person smitten videre til 2,5 personer, i gjennomsnitt. Regjeringen har uttalt at et mål for å slå ned pandemien er et smittetall på 1 eller lavere. Folkehelseinstituttet kunne i dag melde om at smittetallet nå er nede på 0,7. De mener (den første) toppen når det gjelder sykehusinnleggelser har vært. Samtidig var rådene klare på at vi ikke kan slippe opp tiltakene som virker og at vi sammen må fortsette den nasjonale dugnaden for å holde smittetallene nede. Hvilke tiltak som videreføres etter påske er ventet bekjentgjort i morgen eller onsdag. 

Videregående skoler stengt også uka etter påske
De videregående skolene i Innlandet vil være stengt den første uka over påske. Kriseledelsen i Innlandet fylkeskommune besluttet dette i dag. - Vi trenger å skape noe forutsigbarhet inn i påskeferien. Det blir ikke aktuelt med fysisk gjenåpning av skolene våre de fire første dagene etter påske, sier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Åpner for begrenset organisert aktivitet
I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger har Løten kommune vedtatt å åpne utendørs idrettsanlegg for begrenset organisert aktivitet forutsatt at smittervernregler fra Norges idrettsforbund og det enkelte særforbund følges.
Innendørs idrettsanlegg vil forbli stengt. Anleggene er fortsatt stengt for uorganisert aktivitet. Dette betyr blant annet at skateparken, Tufteparken og lekeplassen fortsatt er stengt. Fotballbane kan kun brukes til trening i regi av klubben (underlagt svært strenge regler). 

Idrettslagene må følge kjøreregler for begrenset organisert trening gitt av det enkelte særforbund.

 

Oppdatering 5. april:

Ingen nye smittetilfeller i dag og vi kan markere 1 hel uke uten nye smittetilfeller. 

Oppdatering 4. april:

I Løten har vi ikke hatt nye smittetilfeller siden søndag. Kommuneoverlegen og ordfører takker alle for god innsats for å begrense smitte og oppfordrer alle til å ikke slippe opp nå i påsken, men fortsette dette gode arbeidet. 

Oppdatering 3. april:

Åpne barnehager og skoler
Løten kommune er beredt på å ha et tilbud til barn til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn i hele påsken. Regjeringen og partene i arbeidslivet kom i går med en oppfordring om at barnehager og skoler holder åpent i påsken, også i helligdagene, for de som har barn i kritiske samfunnsfunksjoner og for sårbare barn.

- Vi følger selvfølgelig denne oppfordringene og holder nå på å kartlegge behovet, sier kommunalsjef for oppvekst Inger Torun Holmgren.

- Barnehagene og skolene i Løten vil bidra til at de som må på jobb kommer seg på jobb også i påsken. Vi har helt siden barnehagene og skolene ble stengt hatt et tilbud til barn til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn. Det er ikke veldig mange som har benyttet seg av dette og nå er styrere og rektorer godt i gang med på kartlegge behovet for helligdagene i påsken, sier Holmgren.


Begrensninger for campingplasser
Kommuneoverlegen i Løten har i dag med hjemmel smittevernloven § 4-1 vedtatt en begrensing i bruk av campingplasser. Vedtaket er slik: 

 • Felles sanitæranlegg, kjøkken og oppholdsrom ved campingplasser i Løten kommune skal være stengt
 • Overnatting i campinghytter/vogner og bobiler på campingplass i Løten er bare tillatt for personer bosatt i Løten og kun i campinghytter/vogner og bobiler som har eget sanitæranlegg
 • Vedtaket har virkning fra vedtaksdato og gjelder foreløpig frem til 26.04.2020. 

Oppdatering 2. april:

Musikkvideo til Løten - fra Løten 
Løten kulturskole har lagd en musikkvideo med deltakelse av små og store løtensokninger. Videoen er en gave til Løten fra Løten i disse spesielle tider. 
Den flotte videoen kan du se her. 

Gratis utlån av digitale bøker
Løten folkebibliotek oppfordrer alle leseglade løtensokninger til å lese e-bøker i påsken. Innlandet fylkesbibliotek har fått 1,4 millioner til digitale bøker.

"For å kunne låne digitale bøker, må du laste ned appen BookBites. Hvis du allerede har et lånekort, følger du bare anvisningene for å bli registrert. Hvis du ikke har et lånekort, må du ta kontakt med det lokale biblioteket ditt for få en kode.
– Det er bare å sende oss en mail eller ringe oss. Selv om biblioteket er stengt, leser vi mailer og hjelper lånerne, sier Elin Gammelmo, biblioteksjef i Løten."

Idrettsanlegg
Helsedirektoratet åpnet i går opp for at organisert idrett kan foregå, i små grupper og med strenge smitteverntiltak. Kommunene/eier av anleggene bestemmer selv om og når anleggene åpnes opp igjen. Kriseledelsen i Løten besluttet å avvente til det foreligger presisteringer/kriterier fra de enkelte forbundene. Dette er under utarbeidelse. Idrettsanleggene i Løten er derfor fortsatt stengt, både for organisert og uorganisert aktivitet. 

 

Oppdatering 1. april:

Løten kommune har i dag sendt ut e-post til lokale bedrifter. Vi kan mangle noen e-postadresser.