Offentlig sted:

Med offentlig sted menes steder der allmennheten har adgang, for eksempel hoteller, restauranter, kulturbygg, religiøse forsamlingslokaler, selskapslokaler, klubbhus og forsamlingslokaler, for eget bruk eller utleie.


Ansvarlig arrangør:

Det er prinsipielt ingen begrensning i hvem som kan stå som ansvarlig arrangør, men det stilles krav til gjennomføring og opplysning om deltakere.

Det er ikke tillat med arrangementer uten ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at øvrige smittevernregler følges. Ansvarlig arrangør skal også ha oversikt over hvem som er tilstede. Dette fordi det i etterkant kan vise seg at en deltaker på arrangementet har vært smittet, og det blir behov for smittesporing.

Der det er praktisk mulig bør ansvarlig arrangør ha oversikt over hvor gjestene har sittet under arrangementet. Dette for gjøre arbeidet med smitteoppsporing enklere og unngå at personer settes i karantene unødig ved eventuell påvisning av smitte.


Krav til alle ansvarlige arrangører:

 • Ansvarlig arrangør skal være navngitt, og alle deltakere skal være kjent med navn på ansvarlig arrangør.
 • Ansvarlig arrangør skal være tilgjengelig for kontakt fra kommuneoverlegen 10 dager etter arrangementet.
 • Samtlige gjester og ansatte skal være registrert med navn og mobilnummer.
 • Ansvarlig arrangør skal oppbevare gjestelisten minst 10 dager etter arrangementet for at smitteoppsporingen raskt skal kunne definere nærkontakter ved eventuell smitte.
 • Grensen på 50 personer for hver arrangør håndheves strikt.
 • To arrangementer som til sammen har mer enn 50 deltakere, kan ikke ha samme ansvarlige arrangør eller felles bruk av noen fasiliteter ved lokalet som kjøkken, anretning, toaletter, garderobe, vestibyle/foaje.


Ansvarlig arrangør må følge disse kravene til smitteverntiltak:

 • Informere om at deltakere som føler deg dårlig eller har luftveissymptomer, ikke skal møte.
 • Informere deltakere om at de skal forlate lokalet hvis de blir syke under et arrangement og varsle koronatelefonen i etterkant.
 • Ansatte skal be alle gjester om å bruke hånddesinfeksjon eller vaske hendene når de ankommer arrangementet.
 • Ha stasjoner med hånddesinfeksjon tilgjengelig for alle gjester i alle gjestearealer.
 • Sørge for hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre berøringsflater
 • Tilrettelegge for minimum én meters avstand mellom gjester. Unntak er medlemmer av samme husstand.
 • Tilrettelegge for minst én meters avstand, helst to meter, mellom bord/grupper. Lengre avstand er viktigere desto lengre bordsettingen varer og om det er alkoholservering.