Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet i april veileder om smittevern både for barneskolen og for ungdomsskolen. Disse veilederne er nå blitt reviderte, og dere kan finne de oppdaterte versjonene her. 

Det er tre grunnpilarer for skolehverdagen som er viktig at vi alle forholder oss til i tiden framover:

1. Syke personer skal ikke være på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte.

2. God hygiene.

3. Redusert kontakt mellom personer.

I Løtenskolen tar vi smittevern på største alvor, og vi har god dialog med kommuneoverlegen i arbeidet med gjenåpningen av skolene. For å begrense smitte blir det satt i gang ulike tiltak, og vi er avhengige av at alle gjør en innsats og følger disse. I tiden framover har vi spesielt fokus på hyppig og grundig håndvask, og utvidede renholdsrutiner med blant annet hyppigere vask av toalett, kontaktpunkter, overflater og utstyr. I tillegg legges det opp til mer aktiviteter utendørs. Ytterligere informasjon om tiltak ved skolen vil bli gitt av rektor.

Det vil være lokale forhold ved den enkelte skole knyttet til fysisk utforming, bemanning og ivaretakelse av smittevern som gjør at det kan bli ulikheter i hvordan skolehverdagen blir for elevene våre framover. For noen vil all undervisning nå foregå på skolen, mens andre vil kunne oppleve en blanding mellom undervisning på skolen og fjernundervisning. Dette vil dere få nærmere beskjed om av rektor. Dere vil også få beskjed om når de enkelte elevene skal komme tilbake til skolen. For elever på 1. - 4. trinn vil all undervisning foregå på skolen.

Noen barn og unge har en helsetilstand som gjør at foreldrene skal samråd seg med lege før man tar en beslutning om barnet skal møte opp på skolen eller ikke. Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet har offentliggjort en vurdering av hvilke diagnosegrupper som kan møte på skolen som vanlig, og hvilke diagnosegrupper som trenger tilrettelegging. Dere kan lese om dette i veilederen som vi har henvist til ovenfor. Dersom et barn eller en ungdom ikke skal møte på skolen på grunn av egen eller noen andre i husstanden sin helsetilstand, er det viktig at skolen får dokumentasjon fra helsevesenet om dette.

Regjeringen har opprettet en egen side hvor de svarer på spørsmål omkring gjenåpning av skoler. Her kan man som forelder finne gode svar på de mange spørsmålene som kverner i hodet. Denne siden finner dere her.

Innlandet trafikk sørger for skoleskyssen i området vårt. For elevene på 5.-10.trinn går ordinær skoleskyss f.o.m. onsdag 13.mai. Innlandet trafikk har imidlertid gjort flere tiltak for å begrense smitte for de som må kjøre kollektivt, og kjører blant annet med redusert kapasitet. Dette betyr at dersom skolebussen er full, vil den kjøre forbi holdeplass. Per i dag er beskjeden at det ikke vil bli satt opp ekstra busser. Dere kan lese mer om Innlandet trafikk sin informasjon om skoleskysstilbudet her.

Regjeringen ber oss om å begrense bruk av offentlig transport der det er mulig. For de som har mulighet, vil vi anbefale å gå eller bruke sykkel til skolen. For foreldre som vurderer at de vil kjøre barnet sitt til skolen, ber vi innstendig om å ikke kjøre helt fram til skolen. Finn et egnet og trygt sted hvor dere kan slippe av barnet eller ungdommen, og la dem gå det siste stykket. Avtal henting på samme sted. På denne måten kan vi ivareta trafikksikkerheten i området rundt skolen.

SEPU (Senter fra praksisrettet utdanningsforskning v/Høgskolen i Hedmark) har utarbeidet en spørreundersøkelse for elevene våre om hvordan barn og unge på 5.-10.trinn har opplevd perioden med fjernundervisning. Vi oppfordrer til å la barnet svare på denne undersøkelsen. Den vil gi oss nyttig informasjon om læring og læringsmiljø i perioden med fjernundervisning, selv om vi selvfølgelig håper at vi ikke kommer i en slik situasjon igjen. Dere vil få mer informasjon om denne undersøkelsen fra rektor.

Vi gleder oss til å se alle elevene våre igjen. Skolehverdagen blir kanskje ikke helt som før, men alle kan være trygge på at den gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til smittevernfaglige rammer.

Med vennelig hilsen
Inger Torun Holmgren
Kommunalsjef Oppvekst