Statens Vegvesen forteller at de nå bygger ny gang- og sykkelveg og busslomme foran Myklegard. Dette bygges i traseen til dagens riksveg 25 foran Myklegard.

Se kartet over traseen her:

Kart over midlertidig trase (Statens vegvesen)

Fra 17. juni legges fremtidens lokalveg om i ny permanent trasé på nordsiden (baksiden) av Myklegard. Vi bygger ny gang- og sykkelveg og busslomme på sørsiden. Dette kobles sammen med rampa til nye Ånestadkrysset.

Vegen stenges permanent som kjøreveg fra onsdag 17. juni 2020. Rv. 25-trafikken legges over i ny, permanent trasé på nordsiden (baksiden) av Myklegard. 

Omkjøringsvegen for riksveg 25 vil perioden frem til åpning være forkjørsveg.  

Riksveg 3 vil gå i dagens trasé frem til etter vegåpning 30. juli. Bussholdeplassene i Næringsvegen opprettholdes også som i dag.

Vi ber trafikantene kjøre forsiktig og følge skiltingen.