Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses her: