Vi vil samtidig takke alle involverte og berørte for forståelse og godt samarbeid gjennom våren i forbindelse med innføring av smitteverntiltak i Boenheten og for forståelse over at Løten Helsetun sykehjems avdeling har hatt besøksforbud. Det er nå en gradvis gjenåpning av Løten Helsetun sykehjemsavdeling. Men vi opprettholder fortsatt reglene om at det er stengt mellom Boenheten og resten av sykehjemmet.

Vi har ut fra smittesituasjonen og de erfaringer vi har gjort oss utarbeidet retningslinjer for besøk. I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger vil det fortsatt være begrensninger gjennom sommeren.

Retningslinjene er en avveining av risiko ved smitteutbrudd veid opp mot ulempene dette medfører for den enkelte beboer og pårørende. Eldre er sårbare i en smittesituasjon og høy alder er en stor risikofaktor for kritisk sykdom med Covid-19. Målet med tiltakene vi gjør er å hindre smitte inn på Boenheten og på sykehjemmet samtidig som beboere og pasienter får muligheten til å ha jevnlig kontakt med sine nærmeste. Det understrekes at det alltid vil bli gjort individuelle vurderinger opp mot retningslinjene.


Besøke beboere

Beboere i Boenheten kan ha besøk av pårørende. Vi oppfordrer til at flest mulige besøk foregår utendørs. Det er anledning til å ta imot besøk i egen leilighet. Da benyttes Verandadøren som inngang.

Opphold i fellesarealene forbeholdes beboere. Det er ikke anledning for besøkende til å oppholde seg i fellesarealene på Boenheten eller på Løten Helsetun.


Besøk ved helsetunets avdelinger må avtales

Løten Helsetuns sykehjemsavdelinger er stengt for både beboere i Boenheten og deres besøkende. Besøk på Løten Helsetun må avtales med avdeling og det gjøres fortløpende individuelle vurderinger.


Retningslinjer for besøk i Boenheten:

  • Alle besøk begrenses i hovedsak til pårørende.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Utfør håndhygiene før og etter besøk
  • Besøk bør foregå fortrinnsvis utendørs, så langt det lar seg gjøre. Hold minimum 1 meters avstand, gjerne 2 hvis mulig.

Blomster og gaver kan mottas.
 

Med vennlig hilsen
Cecilie Nilsen, virksomhetsleder ved Hjemmebaserte tjenester