(Oppdatert 11. august 2020)

Det er nå økt smittefare i samfunnet etter resieaktivitet i sommer.

Retningslinjene er en avveining av risiko ved smitteutbrudd veid opp mot ulempene dette medfører for den enkelte beboer og pårørende. Eldre er sårbare i en smittesituasjon og høy alder er en stor risikofaktor for kritisk sykdom med Covid-19. Målet med tiltakene vi gjør er å hindre smitte inn på Boenheten og på sykehjemmet samtidig som beboere og pasienter får muligheten til å ha jevnlig kontakt med sine nærmeste.

Det understrekes at det alltid vil bli gjort individuelle vurderinger opp mot retningslinjene.

 

For å beskytte beboerne anbefales på det sterkeste at pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise og reiser i Norden ikke kommer på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Besøk avtales og det registrese navn og tlf. nummer.

Besøk skal kun gjennomføres i den enkeltes leilighet eller utendørs, ikke i fellesarealer

Løten Helsetuns sykehjemsavdelinger er stengt for både beboere i Boenheten og deres besøkende. Besøk på Løten Helsetun må avtales med avdeling og det gjøres fortløpende individuelle vurderinger.

Retningslinjer for besøk i Boenheten:

  • Alle besøk begrenses i hovedsak til pårørende.
  • Alle besøk avtales. Navn og telefon nummer til besøkende regsitreres på egen liste.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.  Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.
  • Utfør håndhygiene før og etter besøk
  • Besøk bør foregå fortrinnsvis utendørs. Ved besøk i egen leilighet benyttes verandainngang.  Hold minimum 1 meters avstand, gjerne 2 hvis mulig.
  • Besøkende må gi beskjed hvis de blir syke i løpet av 48 timer etter besøk. 

Blomster og gaver kan mottas.

Med vennlig hilsen

Hjemmebaserte tjenester

Cecilie Nilsen

Virksomhetsleder

Dato: 11.08.20