Vi vil takke alle involverte og berørte for forståelse og godt samarbeid gjennom våren i forbindelse med innføring av smitteverntiltak.

Vi har ut fra smittesituasjonen og erfaringer utarbeidet retningslinjer for besøk. I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger vil det fortsatt være begrensninger gjennom sommeren.

Retningslinjene er en avveining av risiko ved smitteutbrudd veid opp mot ulempene dette medfører for den enkelte beboer og pårørende. Eldre er sårbare i en smittesituasjon og høy alder er en stor risikofaktor for kritisk sykdom med Covid-19. Målet med tiltakene vi gjør er å hindre smitte inn i omsorgsboligen, samtidig som beboere får muligheten til å ha jevnlig kontakt med sine nærmeste.

Beboere i omsorgsboliger kan ha besøk av pårørende. Vi oppfordrer til at flest mulige besøk foregår utendørs og at antallet som samles er begrenset.

Opphold i fellesarealene forbeholdes beboere.


Retningslinjer for besøk:

  • Alle besøk begrenses i hovedsak til pårørende.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Utfør håndhygiene før og etter besøk
  • Hold minimum 1 meters avstand, gjerne 2 hvis mulig.

Blomster og gaver kan mottas.
 

Med vennlig hilsen

Cecilie Nilsen, virksomhetsleder ved Hjemmebaserte tjenester