(Oppdatert 11. august 2020)

Vi vil takke alle involverte og berørte for forståelse og godt samarbeid i forbindelse med innføring av smitteverntiltak.

Retningslinjene er en avveining av risiko ved smitteutbrudd veid opp mot ulempene dette medfører for den enkelte beboer og pårørende. Eldre er sårbare i en smittesituasjon og høy alder er en stor risikofaktor for kritisk sykdom med Covid-19. Målet med tiltakene vi gjør er å hindre smitte inn i omsorgsboligen, samtidig som beboere får muligheten til å ha jevnlig kontakt med sine nærmeste.

I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger er det nå behov for nye tiltak etter reiseaktivitet i sommer.

For å beskytte beboerne anbefales på det sterkeste at pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise og reiser i Norden ikke kommer på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

 

Besøk avtales der det lar seg gjøre og det registrese navn og tlf. nummer.

Besøk skal kun gjennomføres i den enkeltes leilighet eller utendørs, ikke i fellesarealer

Vi oppfordrer til at flest mulige besøk foregår utendørs og at antallet som samles er begrenset.

Retningslinjer for besøk:

  • Alle besøk begrenses i hovedsak til pårørende.
  • Besøk avtales der det er mulig. Navn og telefon nummer til besøkende regsitreres på egen liste.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.  Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.
  • Utfør håndhygiene før og etter besøk
  • Besøk skal kun gjennomføres i den enkeltes leilighet eller utendørs. Hold minimum 1 meters avstand, gjerne 2 hvis mulig.
  • Besøkende må gi beskjed til Hjemembaserte tjenester hvis de blir syke i løpet av 48 timer etter besøk. 

Blomster og gaver kan mottas

Med vennlig hilsen

Hjemembaserte tjenester

Tlf: 41 69 36 75 / 92 45 40 87

Cecilie Nilsen

Virksomhetsleder

Dato: 11.08.20