Miljørådgiver Sigrun Skjelseth forklarer testresultatene:Kos deg i Rokosjøen!

E. coli-bakterier er tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Disse kan ikke formere seg ute i naturen og overlever der kun kort tid. Intestinale enterokokker er også tarmbakterier, men disse er av en type som overlever lenger i vann enn koliforme bakerier. Et visst innhold av slike bakterier i vann- og vassdrag er helt naturlig, men et svært høyt innhold av disse organismene i badevann kan være sykdomsfremkallende.

Grenseverdiene som er satt av Folkehelseinstituttet for å angi om badekvaliteten kan betegnes som god er 100 (hhv. MPN og kde) per 100 ml vann både for E.coli-bakterier og intestinale enterokokker.

Prøvene som er tatt den 23. juni 2020 i Rokosjøen ved Haverbekkvika viser et innhold av E.coli på 2-4 MPN/100 ml, og for intestinale enterokokker et innhold på opp til 3 kde/100 ml.

Dette betyr at vannskvaliteten ved Haverbekkvika er godt innenfor det som regnes som rent badevann. 

Om Haverbekkvika badestrand:

Haverbekkvika er kommunens offentlige badestrand som senere år har blitt utbygd med mange muligheter i tillegg til bading. I tillegg til en flott sandstrand finner du flytebrygge, badebrygge (spesielt egnet for funksjonshemmede og små barn), grillplasser og sandvolleyballbane. 

Nå i disse dager er det også oppgradering av området for å gjøre badeplassen enda finere. Nye griller og bålplasser er etablert. Lufteområde for hund er etablert og flere benker har kommet på plass.

Velkommen!

Badestrand på Haverbekkvika ved Rokosjøen