Pressemelding fra NAV Hamarregionen:Informasjon fra NAV
 

Bakgrunn 

I mars vedtok Stortinget midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere.
De største endringene er at: 

  • arbeidsgiverperioden med lønnsplikt kortes ned fra 15 til 2 dager 
  • fra dag 3-20 har permitterte krav på å få dekket full lønn inntil 6G (1G = grunnbeløpet i folketrygden). Det er NAV som dekker denne perioden. 

Hvis virksomheten allerede har betalt ut lønn til permitterte kan NAV refundere lønnen. Arbeidsgiver må sende inn opplysninger til NAV for at arbeidsgiver og ansatte skal få utbetaling.
 

Gi dine medarbeidere best mulig økonomiske muligheter i sommer

Arbeidsgivere som ikke har søkt om lønnskompensasjon for sine ansatte, kan sette berørte medarbeiderne i en vanskelig økonomisk situasjon som vil være belastende for den enkelte.

I Hamarregionen er det 1280 innbyggere som fortsatt har mulighet for lønnskompensasjon etter denne ordningen per 30.6. og de er ansatt i 130 ulike bedrifter.

 

Er du permittert og ikke har fått lønnskompensasjon for de første 18 dagene?

Ta kontakt med din arbeidsgiver!

 

Hva skal jeg gjøre som arbeidsgiver? Hvorfor? Og hvordan gjør jeg det?

Se https://arbeidsgiver.nav.no/permittering-refusjon/informasjon

Arbeidsgiver sender skjema om lønnskompensasjon og refusjon ved permittering på nav.no. NAV beregner og utbetaler lønn direkte til ansatte som er permittert og ikke har fått forskuttert lønn for samme periode.

Arbeidsgiver kan sende inn skjema med informasjonen for alle permitterte ansatte samlet, eller dele opp i flere skjemaer hvis det er hensiktsmessig. Opplysninger om en enkelt ansatt kan kun sendes inn én gang.

Før skjemaet sendes til NAV, trenger arbeidsgiver:

  • Personnummer for ansatte som har vært permittert
  • Beregnet lønn per dag til den enkelte ansatte

Hvis dere har forskuttert lønn for de permitterte må dere også ha klart:

  • Datoen dere sluttet å forskuttere lønnen til den ansatte