Endringer innen barnehagevedtektene

De viktigste endringene er at det er stengt i jula i tilegg til de to stengte ukene på sommeren. 

I tillegg er det tatt ut at det er mulig å samarbeide med SFO i ferietider. Dette fordi SFO vil være samlokalisert på Østvang i feriene. 

Les de nye barnehagevedtektene her

 

Endringer i vedtektene for Skolefritidsordning (SFO)

Dette er noen av de viktigste endringene:

  • Åpningstidene er samkjørt slik at tilbudet i hver SFO er likt, med åpningstidene 07:15 til 16:30.(Åpningstidene er begrenset til 08:00 til 16:00 frem til 15.08.2020 pga Koronasituasjonen.) 
  • Ferieavvikling:
    • SFO holdes stengt 1 uke i forbindelse med jul. SFO holdes stengt onsdag før skjærtorsdag.
    • SFO har to ukers felles sommerstengt i uke 29 og 30 dersom ikke annet er bestemt.
    • SFO vil ha et Samlokalisert tilbud ved Østvang SFO i sommerferien fra 1. juli til 1. august hvert år.
    • I øvrige skoleferier vil det tilbys et samlokalisert tilbud ved Østvang SFO.

Her kan du lese de nye SFO-vedtektene