Anne Berit Nomerstad (55) kommer fra Moelv og har jobbet i Løten kommune i to perioder tidligere, både med Anne Berit Nomerstadoppbygging av LAOS, opplæringssenteret som nå heter Løten Virke i perioden 1991-1995. Og i 2002 kom hun tilbake som rektor ved Løten ungdomsskole, hvor hun jobbet til 2006. 


Lang erfaring innen ledelse 

Når hun starter i jobben ved Ådalsbruk kommer hun fra stillingen som leder ved Læringssenteret i Gjøvik hvor hun har jobbet de siste seks årene. Hun har vært med på og hatt ansvar for både oppbygging og nedbygging av tiltak, også ved Kirkens sosialtjeneste i Hamar. Mye av hennes yrkesaktive liv har vært fokusert på utvikling av tjenester for både elever i livets skole, nye innbyggere og ungdommer. 

Denne gangen ble hun tipset om jobben av folk hun kjenner. - Dermed begynte jeg å tenke på den muligheten som lå der og fikk veldig lyst til å søke! 

- Jeg er opptatt av skolen i et samfunnsperspektiv, og gleder meg til å bli med i det spennende arbeidet som ligger i  Fagfornyelsen i skolen nå framover, og være med og utvikle det gode arbeidet som gjøres ved Ådalsbruk skole og i Løten. For meg er det også viktig å se skolen i et helhetsperspektiv.


Skolen som samfunnsutviklerInger Torun Holmgren og Anne Berit Nomerstad

Inger Torun forteller at med fagfornyelsen får skolen muligheten til å ta enda mer tak i sitt samfunnsmandat, noe som både henger sammen med demokrati, fornyelse og bærekraft.

Anne Berit legger til; -Med det kan man tenke mer kreativt på hvordan man kan anvende kunnskapen man får gjennom skolen og ta med oppdagelsen inn i sin hverdag. Jeg vil være med å gjøre elevene våre til verdens beste livsborgere!

Kommunen er også del av utviklingsarbeidet Kultur for læring, sammen med flere andre kommuner - noe som også er et viktig satsingsområde for Løtenskolen, forteller Holmgren. 

Anne Berit Nomerstad forteller at hun gleder seg veldig til å starte i jobben og bli kjent med skolen, de ansatte og elevene og samfunnet rundt skolen.

Hun begynner den 3. august, og vi ønsker henne varmt velkommen!

Kristian Øverby er fungerende rektor ved Ådalsbruk fram til Nomerstad starter.