Løten kommunes planstrategi for 2020-2024 ble behandlet av Formannskapet den 10. juni. I tillegg til de oppgavene som er beskrevet i høringsdokumentet, la formannskapet inn to nye planoppgaver/strategier: Bredbåndsstrategi (2022) og Integreringsplan (2022). Kommuneplanens arealdel flyttes til 2022 - 2023.

Vi viser til vedlagte forslag til kommunal planstrategi og formannskapets vedtak. I vedtaket ligger endringene til planstrategien (høringsdokumentet). 


Se dokumentene:


Frist for å gi høringsuttalelse er 13. august 2020.

Send din uttalelse til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller på epost til post@loten.kommune.no

Kommunen tar sikte på å sluttbehandle planstrategien i kommunestyret 16. september.