Fra 12. august kan alle som mistenker at de er smittet av covid-19, få teste seg uten vurdering av lege. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, tester seg.

Du kan også bestille time for testing på nett

I Hamarregionen kan disse gruppene testes ved å ringe telefonen for koronatesting:

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.
 

Betjenes alle dager

Telefonnummeret er 477 70 075,

Åpen alle dager mellom kl. 09.00 og 15.00 (pause kl. 11.30 og 12.15).

Telefonen for koronatesting betjenes nå av Luftveispoliklinikken på Åkershagan. Her gjøres all koronatesting for de fire kommunene i Hamarregionen. Koronatesting er gratis. 

NB!
Ha personnummeret og navn på fastlegen din klart før du ringer. Det er stor trafikk på telefonen, og på denne måten kommer flere fram raskere. 

Når du har gjort avtale, sender luftveispoliklinikken en sms med oppmøtetidspunkt. Svaret får man raskest ved å logge seg inn på min side på helsenorge.no. Normalt foreligger svaret etter 1-2 døgn. I tillegg sendes det en tekstmelding når svaret er negativt. Ved positivt svar blir man oppringt fra kommunens smitteoppsporingsteam.


Flere kanaler for informasjon

Smittesituasjonen kan endres raskt, og det medfører at også råd og retningslinjer for innbyggerne kan endrer seg.

Den viktigste kilden til oppdatert informasjon er nettsidene til Folkehelseinstituttet fhi.no og Helsedirektoratet helsenorge.no.

Lokale regler og retningslinjer ligger på kommunenes nettsider, og generelle spørsmål om koronasituasjonen rettes til servicekontor og servicetorg i kommunene.

Ved spørsmål rundt egen helse relatert til korona, bør man kontakte fastlege. Hvis man lurer på om man trenger legetilsyn, bør man kontakte fastlegen på dagtid, legevakt på kveld/helg.