- Kommuneoverlegene melder om at situasjonen rundt smittesporing er uoversiktlig og at det derfor er behov for strenge tiltak for en kort periode, sier rådmann Tollef Imsdalen. Bakgrunnen for tiltakene er etter føre-var prinsippet og tiltakene kan bli opphevet på kort varsel når det er kontroll på smittesporingen.

 

Tiltak i skole og barnehage

For barnehagene heves smittevernnivået til rødt. Det betyr at barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan komme endringer i åpningstid. Informasjon om dette gis fra den enkelte barnehage.

Smittevernnivået heves også til rødt for 1.-4. trinn. Det betyr i utgangspunktet at undervisningen fortsatt foregår på skolen, men at elevene organiseres i mindre kohorter.

For elevene på 5.-10. trinn blir det innført digital hjemmeundervisning fra og med tirsdag 1. september, i første omgang ut uka.

 

Tiltak i helsetjenestene

Også innenfor helsetjenestene blir beredskapen nå hevet for å ivareta smittevernet i en uoversiktlig situasjon.

– Som følge av det pågående utbruddet gjeninnfører vi restriksjonene på besøk ved helse- og omsorgsinstitusjonene våre. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å besøke beboere ved Løten helsetun annet enn i helt særskilte tilfeller. Det er beklagelig at vi må gå til det skrittet igjen, men det er nødvendig for å ivareta liv og helse for våre sykeste, sier kommunalsjef Arne Jørstad.


Fritid og sammenkomster

Alle fritidsaktiviteter for barn og unge under 19 år stoppes ut uka. Dette betyr også at barn og unge i de fire kommunene ikke skal delta i aktiviteter utenfor Hamarregionen. I tillegg blir alle sammenkomster og arrangement med mer enn 50 personer forbudt. For private sammenkomster gjelder fortsatt grensen på 20 personer.
 

Oversikt over smitteforebyggende tiltak – samtlige gjelder ut uka

  • Rødt nivå for 1.-4. trinn og barnehager. Se trafikklysmodellen for barnehager og skoler hos Utdanningsdirektoratet.
  • Digital hjemmeundervisning for 5.-10. trinn.
  • Sykehjem stenges for besøk.
  • Alle fritidsaktiviteter stenges for barn under 19 år. Gjelder også trening på treningssenter.
  • Krav om bruk av munnbind for ansatte innen helse og omsorg som har familiemedlemmer med forkjølelsessymptomer.
  • Sammenkomster, møter og arrangement over 50 deltakere forbys.
  • Serveringssteder kan holdes åpne, men ikke med mer enn seks personer per bord.

Tiltakene som krever det er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1.