Ved økt smitte i samfunnet bør personer i risikogruppene være ekstra varsomme. I Hamarregionen har vi nå et utbrudd av covid-19 uten kjent smittekilde, og vi har tilfeller av smitte uten sammenheng med utbruddet.

Risiko for alvorlig forløp ved covid-19 stiger med økende alder, særlig alder over 80 år, og dersom man har kroniske sykdommer. Dette gjelder særlig diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- eller lungesykdom, men også andre alvorlig kroniske sykdommer. Astma og høyt blodtrykk som er velregulert, ser ikke ut til å øke risikoen.


Unngå steder der mange samles

Kommuneoverlegene anbefaler at personer i Hamarregionen som tilhører risikogruppene, tar ekstra forholdsregler de neste 1-2 ukene. Dette innebærer blant annet at man unngår steder der mange samles, og at man er nøye med å følge anbefalinger om avstand og hygiene.


Folkehelseinsituttet har klare anbefalinger for risikogrupper

På helsenorge.no kan man lese mer om hvem som tilhører risikogruppene og hvilke forholdsregler som anbefales å ta. https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper