Svært viktig å overholde karantenen    

Så langt har vi ingen påviste tilfeller i Løten i dette utbruddet, men flere i kommunen er satt i karantene, sier kommuneoverlege for Løten, Yvonne Hagerup Minsaas.  For å hindre smittespredning er det helt avgjørende at de som er satt i karantene og isolasjon overholder det, de dagene de er pålagt dette fra smitteoppsporingsteamet.   


Skoler og barnehager åpner igjen på gult nivå  

Kommuneoverlegen har vurdert det slik at skoler og barnehager kan gjenåpne på gult nivå til uka.

-Fra og med mandag 7. september vil skolene gjenåpne for alle trinn, og barnehager og skoler forbereder seg på å nedskalere til gult nivå, slik det var ved skolestart i høst, forteller kommunalsjef Inger Torun Holmgren.  

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.   


Helse- og omsorg 

Besøksrestriksjonene i helse- og omsorgsinstitusjoner i Løten vil også oppheves, og det vil igjen bli mulighet for at beboere kan få besøk. 

- Retningslinjer for besøk i sykehjem m.v. gjelder fortsatt, forteller kommunalsjef Arne Jørstad. Dette innebærer blant annet at besøk skal være avtalt på forhånd, at de som har vært utenlands skal vente i 10 dager før man er på besøk, og at man skal holde avstand, minst 1 meter til den som besøkes. I tillegg vil vi anbefale at man er forsiktig med besøk om man har tilknytning til utbruddet eller har vært i situasjoner med øket risiko.
 

Åpner for fritidsaktiviteter for barn og unge 

At tiltakene oppheves i dag, betyr at fritidsaktiviteter for barn og unge under 19 år kan starte igjen.  
 

Arrangementer og samlinger

Arrangementsbegrensningen på maks. 50 personer oppheves. Nasjonale retningslinjer er stadig gjeldende.
 

Egen sykdom og testing

Kommuneoverlegen Yvonne Hagerup Minsaas minner om at man må holde seg hjemme og melde seg til testing dersom man er syk. Dette gjelder også ved milde symptomer som sår hals eller tett nese. Dette er spesielt viktig når det er økt smitte i området.

Risikogrupper anbefales fortsatt å utvise økt forsiktighet de neste par ukene.

 

Retningslinjer: