Feltet er godkjent i kommuneplanen og legger nå til rette for 11 nye boligtomter for eneboliger eller tomannsboliger.

Planens avgrensning kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

Evt. uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune
innen 22. oktober 2020.