– Tollef fylte 62 i år så vi har vært litt forberedt på at denne dagen ville komme, sier Larsen Tønseth. Hun er glad for at Rådmann Tollef Imsdalen (foto: Jonas J. Tomter)hun fikk sitt første år som ordfører med en erfaren og dyktig rådmann ved roret.

– Selv om jeg gjerne ville hatt han med videre så respekterer jeg avgjørelsen. Han gir seg etter 10 solide år, og han har i denne perioden sørget for at Løten har vært en veldrevet kommuneorganisasjon med god økonomistyring. Kommunen har i perioden hatt innbyggervekst og vekst i antall arbeidsplasser.

Imsdalen innrømmer at det ikke bare er lett å gi seg når det er så mye spennende på gang.

– Men slik er det alltid. Det er alltid noe som er startet opp som man skulle sett ferdig.

Å gi seg nå har ligget i korta lenge. Tollef Imsdalen hadde sin første dag som rådmann i Løten 31. januar 2011. Han forteller at han i jobbintervjuet sa at han hadde et 10-års perspektiv på jobben. Så nøyaktig på dagen 10 år etter; 31. januar 2021 vil han ha sin siste dag som rådmann i Løten.

Han beskriver det som 10 fine år, samtidig som det å være rådmann er en krevende jobb med stort ansvar. Han ser tilbake på flere store begivenheter som har preget Løten det siste tiåret og trekker blant annet fram fotgjengerundergangen i sentrum.

– I tillegg har det skjedd mye spennende rundt oss, som ny jernbaneundergang og rv3/25. Jeg er også fornøyd med å ha fått landet noen krevende reguleringsprosesser, ikke minst den som gjelder meieriet. Byggingen av ny barnehage er også et stort og viktig løft for kommunen. Det er mye spennende på gang i sentrum, og jeg tror en offensiv holdning til utvikling av Løten sentrum blir viktig framover, sier han.

Ordfører trekker spesielt fram Imsdalens gode økonomistyring. Med knappe ressurser har han klart å gi fra seg årsregnskap i pluss alle de ti årene. Organisasjonen har sluppet unna de helt store kuttene, men har hatt to effektiviseringsprosesser, i 2015 og 2020, med det som må kunne betegnes som justeringer og mindre kutt identifisert av virksomhetene selv.

- Det er ikke slik at disse ikke smerter, men alt i alt, og sammenlignet med mange andre kommuner, har vi vært heldige, sier hun.

Imsdalen er forsiktig med å gi råd til sin etterfølger, men gjentar det han har fortalt sine ledere de siste årene om at Løten vil oppleve strammere økonomiske tider framover.

- Det vil bli mindre handlingsrom, og det er viktig å være i forkant av de endringene i befolkningssammensetningen som vi vet vil komme.

Politisk ledergruppe ble orientert om rådmannens avgjørelse på et møte i dag. Ordfører forteller at de nå raskt vil i gang med rekruttering, og at de gjennom en god og bred prosess håper å lande en god arvtaker.

Om vedkommende blir rådmann, eller bytter tittel til kommunedirektør, vil ikke ordfører forskuttere. – Det er en av de tingene vi vil behandle politisk, sier Larsen Tønseth.

 

Kontaktpersoner:

Rådmann Tollef Imsdalen, tlf 90524352

Ordfører Marte Larsen Tønseth, tlf 90549707