Årets influensavaksine kommer i første halvdel av oktober. På grunn av koronatiltak, må vi i år dele opp vaksinasjonskveldene for å unngå for mange tilstede samtidig. Det blir ikke drop-in timer for vaksinering. 


Vaksinasjonskvelder

Det blir 2 vaksinasjonskvelder på hvert legesenter, med timebestilling i forkant. De som er i risikogruppene vil bli prioritert. Man kan også få andre vaksiner samtidig. Det er også mulig å få satt influensavaksine på vanlige legetimer.

Vaksinasjonskvelder ved legesentrene:

Mandag 26. oktober og onsdag 28. oktober:

 • Løten legesenter kl. 16:00-19:00. Bestill time på tlf. 62 56 42 00


Tirsdag 27. oktober og torsdag 29. oktober:

 • Bristol legesenter 16:00-19:00. Bestill time på tlf. 62 54 70 70


Observasjonstiden gjøres i egen bil

For å klare å overholde smittevernkrav, må noen sitte i egen bil i observasjonstida på 20 minutter etter vaksine. Vi oppfordrer derfor alle som kan, om å komme med egen bil, og parkere på baksiden av bygget. Her vil det være en person som kan observere de som har fått vaksine.


Det er viktig at man ikke møter før like før avtalt time, slik at vi klarer å overholde smitteverntiltak.

 

Risikogrupper

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
    

Vaksinering (bilde: fhi.no)