Bli digital bøssebærer!

«Et hav av muligheter» Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere. På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale.

Den enkleste måten å engasjere seg på er å opprette en egen digital bøsse og samle inn penger i ditt nettverk.

  • Registrer deg på blimed.no
  • Gjør bøssa personlig
  • Del i nettverket ditt 

Flere muligheter til å bidra

Du kan gi et bidrag i Løten kommune sin digitale bøsse fra 5. oktober.
Når du gir på en digital bøsse er du anonym. Du må aktivt velge om bidraget ditt skal være synlig.

Du kan også bruke:

  • Vipps til 2133
  • Ring: 822 08 008 (300kr)
  • Konto: 8380.08.09005

Alle givermuligheter er åpne fra 9. oktober og ut året. 

TV-aksjon 2020 «Et hav av muligheter»

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta problemet med plastavfall i havet ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

TV-aksjonsmidlene er øremerket prosjekter i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia, og skal gå til å:

  • Etablere bedre avfallshåndtering og infrastruktur som hindrer at plastsøppel ender opp i elver og videre ut i havet
  • Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land
  • Gi innbyggerne i hvert land kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender

Les mer om TV-aksjon på www.blimed.no