Det uttalte formålet med endringen er at det skal gi en likebehandling med tanke på vurderinger som ligger til grunn for Inger Hilde Broekmann og Martin Tardelskatteinnkreving.

Dette skjer altså i alle kommuner, og for Løtens del betyr det at to ansatte nå slutter her og begynner i Skatteetaten. Men disse kommer ikke til å ha med seg de samme oppgavene videre, slik at alle henvendelser nå skal gå til Skatteetaten direkte.


Hva slags henvendelser har skatteoppkreveren i kommunen i dag?

- Hovedoppgaven er innkreving av skatt, forteller Martin Tardel (skatteoppkrever). Vi skal sørge for at kommunen får inn penger innbyggere og arbeidsgiver skal betale i skatt, og sørge for at de får utbetalt om de har penger til gode. Det dreier seg ofte om å få til betalingsavtaler og ha en dialog med dem om dette.  Inger Hilde Broekmann (konsulent) forteller at de har mye dialog med berørte om dette.

I tillegg skal vi påse at bedriftene til enhver tid innbetaler skatt og arbeidsgiveravgift til riktig tid, fortsetter Tardel. Vi har også en arbeidsgiverkontroll, fortsetter han. I det ligger at arbeidsgivere skal innmelde ansatte på riktig måte og sørge for at skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir riktig beregnet og innbetalt. Vi veileder arbeidsgiverne i dette arbeidet.

Skatteoppkrever har også ansvar for å føre kommunens eget skatteregnskap.


Skatteetaten fra 1. november

Skatteetaten har planlagt overføringen av oppgavene godt og lenge, slik at vi føler oss trygge på at folk vil få god hjelp også etter at de ikke kan komme innom Tingberg å få hjelp her.
De oppfordrer til å følge med her på nettsidene våre og skatteetaten med nærmere informasjon framover.

Se mer informasjon fra Skatteetaten her