(Oppdatert 13. oktober 2020)

Vi vil takke alle involverte og berørte for forståelse og godt samarbeid i forbindelse med gjennomføring av smitteverntiltak i Boenheten.

Retningslinjene er en avveining av risiko ved smitteutbrudd veid opp mot ulempene dette medfører for den enkelte beboer og pårørende.

Eldre er sårbare i en smittesituasjon, og høy alder er en stor risikofaktor for kritisk sykdom med Covid-19.

Målet med tiltakene vi gjør er å hindre smitte inn på Boenheten.


Retningslinjer for besøk i Boenheten:

  • For å beskytte beboerne anbefales det at besøkende som har vært på utenlandsreise og reiser i Norden ikke kommer på besøk før 10 dager etter hjemkomst.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.  
    Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.
  • Ha god hoste- og håndhygiene.
  • Hold 1 meters avstand.
  • Det oppfordres til at besøkende gir beskjed til Hjemmebaserte tjenester hvis de blir syke i løpet av 48 timer etter besøk. 
  • Blomster og gaver kan mottas

Besøk på Sykehjemsavdelingene på Løten Helsetun avtales med avdeling.

Boenheten er en del av Hjemmebaserte tjenester