(Oppdatert 13.10.2020)

Vi vil takke alle involverte og berørte for forståelse og godt samarbeid i forbindelse med innføring av smitteverntiltak.

Det er nå mindre smitte i nærområdet og vi lemper på smittetiltak ved besøk.

Retningslinjene er en avveining av risiko ved smitteutbrudd veid opp mot ulempene dette medfører for den enkelte beboer og pårørende.

Eldre er sårbare i en smittesituasjon og høy alder er en stor risikofaktor for kritisk sykdom med Covid-19. Målet med tiltak er å hindre smitte og sykdom.  


Retningslinjer for besøk:

  • For å beskytte beboerne anbefales det at besøkende som har vært på utenlandsreise og reiser i Norden ikke kommer på besøk før 10 dager etter hjemkomst.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.  Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.
  • Ha god hoste- og håndhygiene.
  • Hold 1 meters avstand.
  • Det oppfordres til at besøkende gir beskjed til Hjemembaserte tjenester hvis de blir syke i løpet av 48 timer etter besøk. 
  • Blomster og gaver kan mottas


Omsorgsboliger er en del av Hjemmebaserte tjenester