Den siste tiden har smitten i stor grad vært begrenset til ungdom og unge voksne, forteller kommuneoverlegen.Illustrasjonsbilde
- Vi ser nå smitte også i den voksne del av befolkningen, og regner med at det fortsatt vil komme nye smittetilfeller de nærmeste dagene. Vi ber derfor alle om å være ytterst oppmerksomme de neste ukene, presiserer kommuneoverlege Bente Bjørnhaug


Munnbind når avstand er vanskelig

Siden vi har et lokalt utbrudd anbefaler kommuneoverlegene i Hamarregionen nå at innbyggerne bruker munnbind når det er vanskelig å overholde 1 m avstand, for eksempel på skolebusser og annen kollektivtrafikk.

- Vi vurderer fortløpende nødvendigheten av nye lokale tiltak, sier kommuneoverlegen.


Opprettholder høy testkapasitet

Det er viktig at alle som har symptomer melder seg for testing, det gjøres tiltak ved teststasjonen for å opprettholde tilstrekkelig testkapasitet i dagene framover.

 

Nye nasjonale retningslinjer

Regjeringen ga i går nye nasjonale anbefalinger, blant annet at man bør være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Man anbefales å ikke ha flere enn 5 gjester i private hjem.

 

Halloween

Lørdag ønsker mange barn å feire Halloween. Anbefalingen om 5 gjester gjelder ikke for barn i barnehage og barneskole, men fra ungdomsskole-alder og opp. Kommuneoverlegen oppfordrer allikevel alle til å vise varsomhet hvis man er i omgangskrets til de som er smittet eller i karantene.


Nye nasjonale tiltak

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Kilde: Regjeringen.no


Karantene og arbeidsinnvandring

Regjeringen innfører også strengere tiltak for arbeidsinnvandring og karanteneregler: