Ringsaker kommune har et høyere smittepress og en mer uoversiktlig smittesituasjon og har derfor egne, strengere tiltak. Da denne artikkelen ble publisert var det registrert 11 nye smittede i regionen: 8 i Ringsaker, 1 i Hamar 2 i Stange og ingen i Løten.

Like tiltak så langt det går

- Vi er en felles bo- og arbeidsregion, og tilstreber mest mulig like anbefalinger, sier leder for Samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen, Bente Bjørnhaug. Bjørnhaug har forståelse for at det kan være utfordrende å forholde seg til raske endringer i lokale tiltak. – Vi er opptatt av en minst mulig inngripende hverdag for innbyggerne, derfor velger vi nå å lette på tiltakene som ble innført forrige uke.

Det er ikke bare smittetallene alene som sier noe om situasjonen. Minst like viktig er status i smittesporingsarbeidet, om smittevegene er kjent og hvordan smitten fordeler seg i befolkningen. Her bes innbyggerne stole på vurderingene til kommuneoverlegene, som sitter med en helt annen bakgrunnsinformasjon.

Skoler og fritidsaktiviteter

  • I barne- og ungdomsskolene vil undervisningen foregå på gult smittevernnivå fra og med mandag 9. november.

  • Voksenopplæringstilbudene og videregående skoler fortsetter på rødt nivå.

  • Fritidsaktiviteter og treningssentrene vil igjen være åpne for alle. - Vi anmoder alle om å holde 2 meters avstand ved trening i treningssentre, og for andre treninger og øvelser følge retningslinjer for de ulike aktivitetene, sier Bjørnhaug.


Arrangementer og serveringssteder

Slik er de nasjonale reglene for arrangementer, som trer i kraft 9.november og da blir gjeldende for Hamar, Stange og Løten:

«Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Arrangementer utendørs med nummererte seter inntil 600 personer.»

De nasjonale reglene for serverings- og skjenkesteder trer i kraft fra 7.november og blir da samtidig gjeldende for Hamar, Stange og Løten. Reglene omfatter et forbud mot å slippe inn nye gjester etter kl. 22.00, alkoholservering stenger kl. 00.00 og dørene stenges 00.30


Generelle anbefalinger

Kommuneoverlegen understreker at det viktigste er at alle følger de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk, og holde nede antallet mennesker man møter.

For besøk i helse- og omsorgssentre er det fortsatt nødvendig at disse vurderes og avtales i forkant, samt registreres.

Generelle anbefalinger er å holde møter digitalt og vurdere hjemmekontor der det er praktisk mulig. Det anbefales bruk av munnbind på kollektiv transport hvis avstand på 1 meter ikke kan overholdes. Sammenkomster i private hjem ikke bør ha mer enn fem besøkende.


Vil du lese mer:

Se vår informasjonsside om korona