Kulturprisen går til Bjørn Monsbakken for hans etablering av Ådalsbruk Motormuseum.  Museet tiltrekker seg folk fra Bjørn Monsbakkennær og fjern, og har på sin måte satt Løten på kartet. I Motormuseet finner man ca. 50 veteranbiler, 100 tohjulinger, togbaner, gammel motorskole, fullt utrustet tannlegekontor, skomaker, frisør, urmaker, gamle Torps legesenter, 100 år med telefonhistorie, en egen krok med radioer og andre retrogjenstander. Han har også fått veggplassert ca 1000 modellbiler.

- Det var overraskende og artig, sier Monsbakken da ordfører Marte Larsen Tønseth ringer med den hyggelige beskjeden. I bakgrunnen høres jubelrop fra samboeren. Det tar imidlertid ikke lang tid før telefonsamtalen penses inn på bilprat.

Løten kommunes kulturpris – Edvards palett er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten. Det har for 2020 kommet inn 12 forslag på 11 kandidater.

 

Håndverk til 2 millioner

Anne Berit Ommundsen hedres med ildsjelprisen. Hun har i 20 år vært leder av Klokkergardsringen. Denne ringen har Anne Berit Ommundsen (foto: MittLøten)gjennom årene bidratt med nærmere 2 millioner kroner til driften av menighetshuset og forsamlingslokalet Klokkergarden. Hun har nå passert 80 år, men har ingen planer om å gi seg som leder. I tillegg har hun gjennom mange år vært fast tekstleser i kirkene i kommunen.

- Nei, gi deg da, sier Ommundsen overrasket da ordfører ringer. Hun er rask til å trekke fram alle de andre damene i Klokkegardsringen som hun mener fortjener ære også. Etter telefonsamtalen skal hun i gang med å bake sandkaker til Klokkergardsringen.

Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke er en takk og en anerkjennelse for den eller de som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag- og foreninger i Løten.Det har kommet inn 17 forslag på 13 ulike kandidater.

Begge prisene er på 12 000 kr. Prisene deles ut på Staskveld, eller om koronasituasjonen tilsier det et annet arrangement neste år.