Denne ordningen kom i stand da Løten kommune ble innvilget tilskudd fra Fylkesmannen i ordningen «Tiltakspakke til sårbare eldre – Besøksvert og aktivitetstiltak».
Et ledd i dette er å samarbeide med frivillige om rekruttering av besøksverter.


En fleksibel ordning basert på frivillighet

Røde Kors i Løten v/Frøydis Kjøs har rekruttert tre besøksverter. Dette er Eva Hågensen, Toril Engen og Anne Helene Grøholt.
-Ordningen med besøksvert baseres på frivillighet og innehar stor fleksibilitet. Hvilke tidspunkt og dager de er tilstede vil variere. Besøksverten vil gå med vest/jakke merket Røde Kors, og det skal være tydelig hvilken rolle de har., forteller Laila Jenssveen, fagutviklingssykepleier ved helsetunet.

Besøk skal som tidligere avtales i forkant og direkte med avdelingene. 
-Se mer om det i besøksreglene våre


Hva gjør en besøksvert?

  • Besøksverten henter pasienten på hentepunkter utenfor avdelingene.

  • Besøksverten tar imot pårørende, ser til at hånddesinfeksjon utføres, kan tilby enkel servering og trekker seg så tilbake under besøket.

  • Besøksverten følger pasienten tilbake til avdelingen og sørger for renhold av kontaktpunkter mellom besøkene.
     

Tilskuddet

Noe av tilskuddet vi har fått vil gå til innkjøp for å skape en hyggelig atmosfære i besøksrommet, og etter hvert Lysthuset igjen. Vi står foran innkjøp av pynt til adventstida og julen.

Vi er svært takknemlig for positiviteten og det gode samarbeidet med Røde Kors, og vi ser fram til å skape hyggelige stunder for pasientene og deres nærmeste, avslutter Jenssveen og Anne Kristin Engen, fungerende styrer ved helsetunet. 

Besøksverter fra Løten Røde Kors: Eva Hågensen, Toril Engen og Anne Helene Grøholt.

Bildet: Besøksverter fra Løten Røde Kors: Eva Hågensen, Toril Engen og Anne Helene Grøholt.