Også i år planlegges Ønsketreet på CC, og dette er et samarbeid mellom Røde Kors og kommunene Hamar, Stange og Løten. Det foregår slik at kommunene v/NAV og flyktningtjenesten bidrar til å samle inn gaveønsker fra aktuelle, og sørger for at disse blir anonymisert og hengt opp som hjerter på Ønsketreet på CC.

Anne Standerholen Dyresen som er veileder ved NAV Løten forteller at det er tredje året de er med på ordningen, og at den fungerer veldig bra. 
- I fjor bidro vi til å oppfylle ca 100 ønsker fra Løten, forteller hun. NAV har oversikt over mange som kan være aktuelle for denne ordningen, men hun forteller at man også kan kontakte dem om man ønsker å være med og få ønsker oppfylt. Da må de kontakte NAV senest 26. november. Hun forteller at gaver som er levert på CC tar Røde Kors med til Løten, og NAV leverer de ut videre. Alt er anonymisert.  


Ønsker du å glede et barn til jul?

Ta ned et hjerte fra Ønsketreet. Kjøp gaven og lever den ferdig innpakket. Røde Kors formidler din gave til rette vedkommende (via kommunen).

Logo og tekst om ønsketreet (Røde Kors)