Ordfører Marte Larsen Tønseth forteller at rekrutteringsutvalget har valgt firmaet Headvisor som skal bistå i hele rekrutteringsprosessen. Det er vanlig at en slik prosess fra start til ny kommunedirektør tiltrer stillingen er opp til 8 måneder, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. Ordfører Marte Larsen Tønseth  (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)


Spennende stilling i en framoverlent kommune

- Jobben som kommunedirektør innebærer mange spennende oppgaver og muligheter, forteller ordføreren. Løten er en veldrevet kommune sentralt plassert langs veg og jernbane, en drøy time nord for Oslo. Ordføreren legger til at i Løten møtes flatbygdene rundt Mjøsa og Østerdalens skoger i en innholdsrik landbrukskommune. Her er det beste fra to verdener, både det landlige og det urbane med større bysentra knappe 18 km unna.

Den økonomiske sitasjonen i kommunesektoren krever stadig tilpasning av driftsnivået til tilgjengelige ressurser, sier Marte Larsen Tønseth.Illustrasjonsbilde fra Løten nærstasjon (Foto: Frederik Garshol)

Vi søker derfor etter en kommunedirektør med erfaring fra ledelse av endrings- og effektiviseringsprosesser basert på innovasjon, digitalisering og brukerorientering.

-  Vi satser på å ha gjennomført intervjuer i løpet av januar, og at ny kommunedirektør kan ansettes av kommunestyret i møtet 11. februar. I fremdriftsplanen vi arbeider ut fra er ønsket at ny kommunedirektør tiltrer 1. mai. Denne datoen kan imidlertid bli noe forskjøvet.

- Vi har stort fokus på å lykkes med ansettelsen, slik at det er viktig å sette av tiden rekrutteringen faktisk vil kreve, sier ordføreren.

Rekrutteringsutvalget

Rekrutteringsutvalget består av ordfører Marte Larsen Tønseth (SP), Jørn Arild Flatha (AP), Erik Reiersen (H), Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Beate Smestad Andersen og sekretær Oddveig Sandvold Klafstad (personalsjef).  

Søknadsfristen er 4. januar 2021.

Se hele utlysningen her  (Headvisor).