Mellom Kongsvegen (gamle riksveg 3) og Stensby bru (se kartlink) skal det gjøres såpass mye arbeider at denne strekningen må stenges for trafikk mellom 23. november og 18 desember.

Kartlink til Stensby bru

Utbedringsarbeider som skal gjøres er skifte av stikkrenner, skifte masser under vegen og legge et nytt lag med asfalt. 

Omkjøring blir skiltet om Kirkevegen i denne perioden.

Innlandet fylkeskommune skal også gjøre tiltak på øvrige deler av Brennerivegen, men forbi disse områdene vil det være redusert fremkommelighet.

Siste lag med asfalt vil etter planen bli lagt på Brennerivegen i løpet av 2021.

Kart som viser strekningen som stenges:

Kart Brennerivegen