Opptak til alle barnehageplassene i både kommunale og private barnehager i Løten skjer i løpet av våren
(hovedopptaket).

Søk fra 1. januar til fristen 1. mars 2021.

Alle må søke barnehageplass i søkeportalen som du finner her. I søknaden må du oppgi en e-postadresse da tilbudet om barnehageplass blir sendt på e-post. Foreldre logger seg inn via ID-porten for å svare på om de tar plassen.
- Husk å oppgi flere alternativer på søknaden, da enkelte barnehager har få ledige plasser. Det vil være en del foreldre som får tilbud i en barnehage de ikke har søkt, på grunn av at det er få ledige plasser i enkelte områder av bygda.

- På grunn av Covid 19-utbruddet, åpner vi ikke opp for besøkskveld for å gjøre seg litt kjent med barnehagene i forkant av søknadsfristen, men vi oppfordrer til å besøke hjemmesidene til den enkelte barnehage for å gjøre seg kjent. Ta også gjerne en telefon til barnehagen om du lurer på noe!

 

Revhiet barnehage er innflyttingsklar etter sommeren

Ryli og Skøienhagan barnehager slås sammen og flytter inn i den nye barnehagen Revhiet etter sommeren.
Byggingen av den nye 6- avdelings barnehagen er i rute, og når nytt barnehageår starter skal alle barn
og de ansatte fra begge barnehagene samles her.

Virksomhetsleder for den nye barnehagen blir Iren Skyltbekk, som gleder seg til å ta imot også de nye
barna fra høsten. Hun er nå styrer i Ryli barnehage, og er i full gang med å planlegge den nye driften. Med seg i den nye har hun alle ansatte fra begge barnehagene.

Se mer om Revhiet barnehage er