(Pressemelding 11.12.2020)

Edvard Munch levde og malte mange av sine verk i Kragerø, Åsgårdstrand, Ramme, Ekely og Moss. Løten er Munch-skiltet ved den nye miniparken i Løten sentrum (foto: Marius Græsby)fødestedet, farsslekten kom fra Vågå og Fredrikstad er stedet der morsslekten kom fra. MUNCH og Nasjonalmuseet er også engasjerte aktører i samarbeidet.

I forbindelse med Munchs 150-års-jubileum i 2013 tok Løten kommune initiativ til å samle Munch-stedene i Norge seg i et nettverk for felles profilering, kunnskap og aktiviteter.

Etter jubileet ønsket stedene å fortsette samarbeidet, og arbeide med utvikling av et helhetlig opplevelsestilbud bygget på Edvard Munchs kunst og liv. Nettverket samarbeider tett med reiselivet i regionen, og da i hovedsak Visit Oslo Region. Dette er regionselskapet for Visit Lillehammer, Visit Innlandet, Visit Oslo, Visit Akershus, Visit Vestfold, Visit Østfold og Visit Fredrikstad og Hvaler.  

Formålet med samarbeidet er å bygge kunnskap om Edvard Munchs tilknytning til stedene og skape økt besøk. Dette krever en satsing på å heve kvaliteten på opplevelsene og produktene, og øke kunnskapen på stedene og i regionen og også nasjonalt og internasjonalt. Nettverket ga i 2018 ut «Mine slott – en reiseguide til Edvard Munchs steder». Boken er utarbeidet av Munchmuseet i samarbeid med Munch-stedene.

I 2019 fikk Munch-nettverket 4,7 mill i gave fra DnB Sparebankstiftelsen. Denne gaven benyttes til informasjonsskilt, opplevelser knyttet hage og landskap på stedene og en digital kunnskapsplattform som retter seg mot ungdom.

Den digitale løsningen vil bli lansert tidlig i 2021.  Det samarbeides også om en profilering av matopplevelser knyttet til Munch, og det arbeides med et forskningsprosjekt sammen med Oslo MET om Edvard Munchs betydning for stedene.

I 2021 åpner Ramme på Hvitsten for fullt, med hotell, galleri og besøksgård. I 2021 åpner også MUNCH, det nye museet i Bjørvika og i 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet. Dette vil gi stor internasjonal oppmerksomhet til Edvard Munch og vår region, og det vil også gi økt lokalt fokus på stedenes historier og tilknytning til kunstneren. 

Løten var det første av Munch-stedene som fikk det nye skiltet. Dette ble skiltet montert til åpning av ny minipark 26. oktober. Skiltet står ved miniparken/lekeplassen og har en generell tekst om alle stedene og en spesiell tekst om Løten.

Bente Hagen
På vegne av det nasjonale nettverket av Munch-steder

Munch-skiltet ved den nye miniparken i Løten sentrum (foto: Marius Græsby)

Munch-skiltet ved den nye miniparken i Løten sentrum (foto: Marius Græsby)