– Det har vært en synkende tendens i antall nye bekreftede smittetilfeller siden romjula. Som tidligere ser vi at smittetrykket varierer noe i de ulike kommunene, men at nye tilfeller ofte får påvirkning i nabokommunene fordi vi er en felles bo- og arbeidsregion, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Den positive utviklingen viser hvor viktig det er at alle følger de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger.

– Vi konkluderer med at det er lavere smittetrykk i Hamarregionen enn det var de siste ukene før jul. Nasjonalt og i Osloregionen er imidlertid smittetrykket høyt. Vi ser allikevel ikke at det er grunnlag for å opprettholde den lokale forskriften som ble vedtatt 4. januar, sier Egge.

Dagaktiviteter for eldre vil fortsatt holdes stengt i hele regionen. - Dette fordi eldre er en ekstra utsatt gruppe. Vi ønsker i tillegg å få gjennomført vaksinasjonen mest mulig som planlagt for denne gruppen. Det er fastlagt tidsrom mellom dose 1 og dose 2, som ikke bør forstyrres av smitteutbrudd, forklarer kommuneoverlegen.

For alle de fire kommunene er det følgende nasjonale anbefalinger og regler som gjelder, frem til en oppdatering fra regjeringen foreligger:

 Anbefalinger

Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i hjemmet. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. 

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter

 
Reiser

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

 

Skoler og utdanning

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler er på rødt nivå.

 

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

 

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

 

Regler

Private sammenkomster og arrangement

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.


Uteliv og serveringssteder

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.