- Vi må planlegge fra uke til uke ettersom vi ikke vet hvor mange vaksinedoser vi får før en uke i forveien, forteller kommunalsjef velferd Arne Jørstad. For årets tre første uker har vi fått eller får mellom 25 og 35 doser pr uke. Dette har vært forbehold beboere ved Løten helsetun og utvalgt helsepersonell. Denne uka starter også vaksineringen av eldre i omsorgsbolig.

Alle varsles
Løten kommune følger den rekkefølgen for vaksinering som er bestemt av nasjonale myndigheter. Hver gruppe varsles i forkant av at de står for tur. Hvordan de varsles er tilpasset den enkelte gruppe. Dette betyr at alle over 65 år vil bli kontaktet direkte og ikke via nett. Kommunen mottar lister fra folkeregisteret og passer på at ingen blir glemt.

- Vi vil sørge for at vi har hatt kontakt og fått tilbakemelding fra alle, sier Jørstad.

Vaksineres på Tingberg
Det er fastlegene i Løten som vil vaksinere alle over 65 år og alle i risikogruppene. Det planlegges at dette skal skje på Tingberg, om ikke annet oppgis ved innkallingen. Fastlegene har tilgang til opplysninger om underliggende sykdommer.

- Vi er klar over at noen har fastlege utenfor kommunen men alle skal vaksineres i den kommunen de bor i. Vi kommer tilbake med informasjon om hva disse skal gjøre, sier Jørstad.

Sykehjemsbeboere og eldre i omsorgsbolig vaksineres i bolig/institusjon. Alle andre skal møte opp på Tingberg eller annet avtalt sted.  

- Den vaksinerte må observeres i etterkant og det må være tilgang til lege, derfor ville det vært svært ressurskrevende å gjennomføre vaksineringen hjemme hos folk, sier Jørstad.

Utsettes hvis du er syk
Hvis du har korona, nylig har hatt korona, er i karantene, har luftveissymptomer eller ikke føler deg frisk, så blir vaksineringen utsatt. Du mister ikke mulighetene til å vaksinere deg om det må utsettes.

Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. Vaksinene er ikke testet på barn under 16 år og det er ifølge helsemyndighetene svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Senere kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende kan vaksineres. 

Fortsatt smittetiltak
Personer som er vaksinert er bedre beskyttet mot sykdom, men det er fortsatt mye som er usikkert. Det er mulig at de som er vaksinert kan være smittebærere og smitte andre. Derfor skal smitteverntiltakene gjennomføres også etter vaksinering.  Når mange nok er vaksinert, vil vi kunne leve mer normalt.

Prioritert rekkefølge
Rekkefølgen på vaksineringen kan endres underveis, men er pr nå slik:

  • Sykehjemsbeboere og utvalgt helsepersonell
  • 85 år og eldre
  • 75-85 år
  • 65-74 år eller 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  • 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  • 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
  • 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
  • 55-64 år
  • 45-54 år

 Les også våre spørsmål og svar om koronavaksineringen.