Se hele forskriften her

Den utvidede båndtvangen i Løten kommune innebærer:

a) I tiden fra 20. august til og med 24. september i området av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig sikret.

*Her vil en del unntak fra båndtvangbestemmelsen gjelde. Dette er blant annet unntak for hund som brukes som førerhund, til gjeting, under jakt eller i forbindelse med jakthundtrering m.m. Du kan lese mer om unntakene i forskriften.

b) I perioder med oppkjørte løyper skal hunder holdes i bånd ved Budor sentrum, skianlegget og setervollen ved Gjestegården og i følgende løypetrasèer: Ruskåsløypa, Midtløypa og skiløypa over Svaen, se kart her. 
 

Formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar trygghet blant folk og sikkerhet for beitedyr og vilt. Forskriften skal også bidra til å redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.

 

Illustrasjonsbilde om båndtvang (Foto: Fredrik Garshoel/ visitbudor.no)
Illustrasjonsbilde om båndtvang (Foto: Fredrik Garshoel/ visitbudor.no)