Slik går du fram

 1. Bestill naboliste fra oss. Dette får du ved å kontakte byggesaksbehandler i kommunen, via epost post@loten.kommune.no eller på tlf. 62 56 40 48/ 62 56 40 49.

 2. Samle tegningene og annen dokumentasjon som naboene skal få. Lag kopier av dette settet, så du har ett til hver nabo, og ett ekstra som legges ved byggesøknaden.

 3. Er det flere eiere/festere av en eiendom? Da må alle få eget varsel. Du kan kombinere leveringsmåtene A, B og C:

  A. Leverer du nabovarselet på døra, kan naboen signere med en gang på at de har mottatt varselet. Har ikke naboen innvendinger, kan de samtidig signere på at de samtykker til byggeplanene

  B. Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekreftet at varselet er mottatt. Automatisk svar holder ikke.

  C. Husk å få Posten til å kvittere for hvem du har varslet. Svarfristen begynner å løpe fra datoen på kvitteringen. Naboen trenger ikke svare.
   

 4. Du må vente i 14 dager før du sender byggesøknaden til oss. Dette er fordi naboene skal ha tid til å sette seg inn i byggeplanene dine, og kunne komme med merknader. Du slipper å vente hvis alle naboene bekrefter at de samtykker til byggeplanene.
   
 5. Da kan du sende inn søknaden! Legg ved kvitteringene som viser at alle naboene har blitt varslet og en kopi av nabovarselet med alle vedlegg.
   
 6. Vurder ut fra merknadene om du bør:
 • Endre byggeprosjektet og varsle alle naboene på nytt

 • Sende inn byggesøknaden som den er, med alle merknader og dine kommentarer til hver enkelt merknad

Hvilke skjema skal jeg bruke for å nabovarsle?

Må jeg varsle alle på lista?

Vi kan gi deg fritak fra å varsle enkelte naboer, hvis naboens interesser ikke vesentlig berøres. Det kan for eksempel være at bygget ditt er plassert sånn at de ikke ser det fra sin eiendom, eller hvis naboen bor så langt unna at det ikke er mulig å se bygget fra dennes eiendom. Men denne avgjørelsen er opp til oss.