Kontaktinformasjon byggesak

Vi har telefontid kl. 10:00-14:00 alle hverdager.
Telefoner som kommer utenom disse tidspunktene blir ikke ringt tilbake. Send gjerne en epost med dine spørsmål. 
For personlig oppmøte ber vi om at dette blir avtalt i forkant.

Byggesaksbehandler:

Gerd Aina Isaksen, tlf. 476 92 284
gerd.aina.isaksen@loten.kommune.no 
 

Byggesaksbehandler:

Trine Lindholt Jensen, tlf. 940 28 087 
trine.lindholt.jensen@loten.kommune.no 

NB! Byggesøknader med vedlegg sendes som sikker epost her (eDialog)