Før dette ligger en enstemmig innstilling først fra rekrutteringsutvalget og deretter formannskapet. 

Som kjent slutter Tollef Imsdalen som rådmann 31. januar 2021 etter ti år i samme stilling. Stillingen ble lyst ut 19. november med søknadsfrist 4. januar 2021. Ordfører Marte Larsen Tønseth forteller at det ved søknadsfristens utløp var kommet inn sju søknader; fra seks menn og en kvinne. En kandidat fikk innvilget sin anmodning om å bli unntattFrank Hauge fra offentlig søkerliste.

Rekrutteringsutvalget har bestått av ordfører Marte Larsen Tønseth (SP), Jørn Arild Flatha (AP), Erik Reiersen (H), Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Beate Smestad Andersen og saksbehandler Oddveig Sandvold Klafstad (personalsjef). Firmaet Headvisor AS har bistått i rekrutteringsprosessen.

Ut fra en samlet vurdering av erfaringsbakgrunn, relevant utdanning, intervjuer, egnethet for stillingen, lederprofiler, samsvar med kravprofil og referanser, har et enstemmig rekrutteringsutvalg konkludert med å innstille en kandidat, Frank Steinar Hauge, til stillingen som ny kommunedirektør i Løten.

Hauge er i dag rådmann i Sør-Odal Kommune i Innlandet og har tidligere erfaringer fra lignende stillinger, sier Tønseth.

Vi er svært godt fornøyd med innstillingen, og endelig vedtak blir som sagt fattet av kommunestyret i kveld.

- Hauge har tidligere erfaring fra Løten kommune som stabssjef, og vi ønsker han velkommen tilbake, avslutter ordføreren.