OppvekstMay-Birgit Kjeverud

May Birgit Kjeverud (bildet) er ansatt som ny kommunalsjef oppvekst. Hun kommer fra tilsvarende jobb i Lunner kommune.

Fram til hun starter den 1. mai er skolefaglig rådgiver Kristian Kjølhamar konstituert som kommunalsjef.

May Brigit Kjeverud starter i Løten kommune mandag 3. mai.

 

 

Løten helsetun

Kristin Lindberget (bildet) er ansatt som virksomhetsleder ved Løten helsetun. Hun kommer fra stillingen som daglig leder vedKristin Lindberget Granly Stiftelse på Kapp i Østre Toten kommune.

Ann Kristin Engen fortsetter som konstituert leder ved helsetunet fram til Lindberget begynner.

Kristin Lindberget begynner i Løten kommune tirsdag 1. juni.

 

 

Kommunedirektør og kommunalsjef

Som kjent er Frank Hauge ansatt som ny kommunedirektør, og starter i jobben 18. mai.

Fram til han starter i midten av mai er kommunalsjef velferd, Arne Jørstad, konstituert i stillingen.

I samme periode er Geir Arne Nilsen (virksomhetsleder kvalifisering) konstituert som kommunalsjef velferd og avdelingsleder Ragnhild Bekk er konstituert som virksomhetsleder.