Både skatteseddel og brosjyre sendes digitalt, og vi oppfordrer deg til å sjekke din innboks i digipost, eboks eller Altinn. Om du ikke bruker digital post, blir den skrevet ut og sendt til deg i posten. 


Hvordan er taksten fastsatt?

I forbindelse med fastsetting av taksten har alle eiendommer blitt befart i 2020. Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er det gjort en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet, og forhold rundt eiendommen. Geografisk beliggenhet har også betydning for taksten (soner). Sakkyndig nemnd i Løten kommune har utarbeidet retningslinjer for takseringsarbeidet og fastsatt takstene etter disse. Retningslinjene gjelder fram til neste omtaksering, normalt hvert tiende år.

Se retningslinjene og sonekart her

Les brosjyren med informasjon om taksering (pdf)


Skattelister til offentlig ettersyn 

Skattelistene ligger nå ute til offentlig ettersyn i seks uker fra 1. mars. Listene finner du her på nettsiden vår og utlagt i servicekontoret. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer som skal beskattes. Eiendommer som har fått fritak ligger i egen liste.

Se listene her:

Skattelister over alle eiendommer (pdf)

Skatteliste over eiendommer som har fått fritak (pdf)


Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Det må skje skriftlig og innen 12. april 2021. Mer om hvordan du klager finner du her:

Hvordan klage, og bruk av skjema

Trenger du veiledning til utfylling, henvend deg til servicekontoret.

 

Har du spørsmål?

Vil du snakke med oss?

Ring tlf. 62 56 40 00 (kl. 10:00-14:00).


Se også:

Eiendomsskatt i Løten kommune