VilMer samarbeider nært med den eksisterende frivilligheten, og med en rekke grupper og personer i Løten. Som frivillig i VilMer kan du bidra til gode opplevelser på sykehjem, dagtilbud, aktivitetssentre, bofellesskap og omsorgsboliger, og for eldre hjemmeboende i kommunen vår.  

 

Sjekk ut Facebook-gruppen VilMer Løten 

Bli med å heie på de gode øyeblikkene og opplevelsene i hjem og på institusjoner i kommunen. 
Meld deg inn i Facebook-gruppen VilMer Løten her. 


Hvem kan være frivillig gjennom VilMer? 

VilMer ønsker å senke terskelen for å gjøre gode gjerninger. Du, dere og mange andre i lokalsamfunnet kan bidra gjennom VilMer. (Link til segmentsidene under) 

Kan du/dere bidra med aktivitet ut fra tid, lyst og interesser? Registrer deg her 


Her kan du motta henvendelser om å bidra som frivillig gjennom vilmer.no 

 • Løten helsetun 

 • Boenheten Løten helsetun 

 • Løten bo- og servicesenter 

 • Sykehusvegen 12 

 • Lykkebo (sykehusvegen 2) 

 • Forebygging og Mestring 

 • Eldre hjemmeboende 

 Se alle de gode opplevelsene som frivillige i Løten har bidratt med her


Dette kan du bidra med som frivillig i VilMer 

På vilmer.no vises mangfoldet av personer og grupper som ønsker å bidra med gode opplevelser. Som frivillig i VilMer bidrar du ut fra tid, lyst og interesser. Hvert bidrag teller - både store og små.  

Eksempler på aktiviteter kan være: 

 • Gå- eller kjøretur  

 • Telefonvenn 

 • Besøk med dyr 

 • Underholdning og kulturopplevelse 

 • Bakst og mat 

 • Utflukt med foreninger og bedrifter 

 • Friluft, jakt og fiske 

 • Hus og hage 

 • Praktisk hjelp 

Se hva andre bidrar med for beboere og brukere i Løten her. 


Du kan også bidra digitalt gjennom vilmer.no 

Visste du at man også kan bidra med frivillighet digitalt? Med VilMer digitale opplevelser kan du glede sykehjemsbeboere med alt fra lesestund og musikk, til videoklipp fra drilløvelse og gamle bilder fra bygda. 

Les mer om hvordan du kan bidra digitalt gjennom vilmer.no her.


For eldre hjemmeboende i kommunen 

For noen eldre kan dagene bli lange med lite aktivitet og samvær med andre. VilMer legger til rette for at engasjerte frivillige kan bidra med gode opplevelser og fine stunder for eldre hjemmeboende.   

Les mer om VilMer

 De frivillige synliggjøres på den digitale frivillighetsplattformen vilmer.no. Her kan enten de eldre selv finne frivillige som kan bidra med noe som passer dem, eller de kan få hjelp av pårørende, hjemmetjenesten eller andre de kjenner.   

Les mer om tilbudet til eldre hjemmeboende


Tillit og trygghet 

VilMer gjennomfører en samtale med alle nye frivillige for å kartlegge interesser og vurdere egnethet. Ved behov sjekkes også referanser. For grupper, som lag, foreninger, bedrifter, skoleklasser og barnehager, gjennomfører VilMer en vurdering i dialog med blant andre kontaktpersonen for gruppen. VilMer følger opp både de frivillige og brukerne av tilbudet for å sikre at alle parter opplever tilbudet som trygt og givende. 

De som benytter tilbudet, skal være trygge på at sensitive opplysninger om private forhold ikke deles. Alle tilbydere har taushetsplikt og må forholde seg til VilMers retningslinjer for bruk og personvern. 

Se film om VilMer her: