Med 81 nyfødte og i tillegg fødselsoverskudd i Løten ifjor ser ordføreren positivt på framtiden;  Ordfører sender blomst og strikkeluer til alle nyfødte i Løten
- Dette gir god grunn til optimisme, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. Det er veldig viktig for oss å fortsatt bygge gode tjenester og opprettholde gode tilbud. Hun minner også om at det er spesielt viktig at alle som søker om barnehageplass innen søknadsfristen og har krav på plass, får barnehageplass i Løten. 

Når det gjelder folketallet som helhet, var det en nedgang på 49 innbyggere i Løten i 2020. - Det er klart at vi skulle jo helst økt her også, men med lav innvandring og lite flytteaktivitet generelt i befolkningen i annerledesåret 2020 må vi bare regne med at det også kan gjøre utslag i Løten, fortsetter ordføreren. Jeg er allikevel stolt av at vi er en av 7 kommuner i Innlandet med fødselsoverskudd. 

Bildet: Ordfører sender blomst til nybakte foreldre og strikkelue i velkomstgave til alle nyfødte i Løten.


Ordføreren uttrykker også bekymring over befolkningsnedgangen i Innlandet fylke som helhet: -Det er bare 14 av 46 kommuner i Innlandet som har befolkningsøkning, og samlet er befolkningsnedgangen på 782 innbyggere. Selv om året vi har lagt bak oss har unntak på mange vis, må vi jobbe for at Innlandet er attraktivt og rigget for vekst og utvikling i årene framover. 
-Vi må sørge for å ha gode arbeidsplasser, satse på innovasjon, næringsutvikling og god samferdsel, i tillegg til gode offentlige tjenester. 


All grunn til optimisme i Løten

Det er også grunn til optimisme i Løten. Her bygges det nå mange nye boliger, og ikke minst flere boligtyper enn tidligere. I tillegg ligger det flere planer om nye byggeprosjekt og boligtomter.

Se også: Historisk boligbygging i Løten

 -Det er veldig gøy at næringslivet satser på Løten og bidrar til at de som vil bosette seg her har mer å velge blant. Det betyr at flere finner en bolig som passer for seg. Velkommen til Løten!

Ordfører Marte Larsen Tønseth foran et av de mange byggeprosjektene i Løten (KIldetunet)

Ordfører Marte Larsen Tønseth foran et av de mange byggeprosjektene i Løten (Kildetunet).