Du får skatteseddel tilsendt innen 1. mars 2021. Den viser takst og skatt på din eiendom og hvordan taksten er fastsatt. Beløpet som oppgis nederst på skatteseddelen din er det årlige beløpet som skal betales i eiendomsskatt. Beløpet fordeles på tre fakturaer/ terminer gjennom året, og betales sammen med kommunale avgifter.

Skatteseddelen sendes til én eierrepresentant (hjemmelshaver). For eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om taksten og skatteberegningen.

Samtidig legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn.