Vi sender skatteseddelen digitalt, og du får den i Digipost eller eBoks, eventuelt i Altinn. Om du ikke bruker digital post, eller ikke åpner den digitalt, blir den sendt i posten.